Musiikin hahmotusaineet:

Musiikin perusteiden sisältökuvaukset

 kategoriassa Musiikin hahmotusaineet

Perustaso 1

TEORIA: (Tunnista / muodosta)
1. Nuottinimet ja oktaavialat sekä korotus- ja alennusmerkit
2. Nuottien aika-arvot
3. Sävellajit (Duurit) 2 etumerkkiin

4. Intervallit (Priimi-Oktaavi)
5. Reaalisoinnut (esim. C-duuri tai fis-molli)

SÄVELTAPAILU / KUUNTELU:
1. Primavista laulu
2. Annetun melodian kirjoittaminen nuoteiksi (rytmi/ solmisaationimet)
3. Annetun melodian rytmin kirjoitus
4. Sointujen kuunteleminen (Duuri–Molli)

Perustaso 2

TEORIA: (Tunnista / muodosta)
1. Nuottinimet ja oktaavialat sekä korotus- ja alennusmerkit
2. Nuottien aika-arvot
3. Sävellajit (Duuri- ja mollit) 3 etumerkkiin
4. Intervallit (Priimi-Oktaavi)
5. Reaalisoinnut (esim. C-duuri tai fis-molli)

SÄVELTAPAILU / KUUNTELU:
1. Primavista laulu
2. Annetun melodian kirjoittaminen nuoteiksi (rytmi- / solmisaationimet)
3. Annetun melodian rytmin kirjoitus
4. Sointujen kuunteleminen (Duuri–Molli-Vähennetty)

Perustaso 3

TEORIA: (Tunnista / muodosta)
1. Nuottinimet ja oktaavialat (Suuri- 3–viivainen) sekä korotus- ja alennusmerkit, F- ja G- avaimella (basso ja diskantti)
2. Nuottien aika-arvot
3. Sävellajit (Duurit ja mollit ) 4 etumerkkiin
4. Intervallit (Priimi-Oktaavi) laatuineen
5. Realisoinnut (esim. C-duuri tai fis-molli Bm, Gdim, G+)
6. D-M-Y-Vä
7. Kantasoinnut (toonika, subdominantti ja dominantti)
I – IV – V (muista mollissa harmonisen mollin tunnus)

SÄVELTAPAILU / KUUNTELU:
1. Primavista laulu
2. Annetun melodian kirjoittaminen nuoteiksi (rytmi- / solmisaationimet)
3. Annetun melodian rytmin kirjoitus
4. Sointujen kuunteleminen (Duuri–Molli–Ylinouseva-Vähennetty )
5. Intervallien kuuntelu (Do-Dó)

Perustaso 4

TEORIA: (Tunnista / muodosta)
1. Nuottinimet ja oktaavialat (Kontra- 3–viivainen)
sekä korotus- ja alennusmerkit F-(=basso) ja G-(=diskantti) avaimella
2. Nuottien aika-arvot
3. Sävellajit (Duuri- ja mollit ) 7 etumerkkiin–kaikki (kvinttiympyrä)
4. Intervallit (Priimi-Oktaavi) laatuineen Pu-Su-Pi-Vä-Y
5. Realisoinnut (esim. C-duuri tai fis-molli Bm, Gdim, G+, D7 )
6. D-M-Y-Vä
7. Kantasoinnut (Ks) (I–IV–V); toonika, subdominantti, dominantti
8. Sointukäännökset (perusmuoto, seksti- ja kvarttisekstisoinnut)
9. Sointuanalyysi
10. Soinnutus
11. Transponointi

SÄVELTAPAILU / KUUNTELU:
1. Primavista laulu
2. Annetun melodian kirjoittaminen nuoteiksi (rytmi- / solmisaationimet)
3. Annetun melodian rytmin kirjoitus
4. Sointujen kuunteleminen (Duuri-Molli-Ylinouseva-Vähennetty)
5. Intervallien kuuntelu (Do–Do’)
6. Kadenssien kuuntelu