Ajankohtaista:

Muvis-iltapäiväkerhossa vielä tilaa – Lediga platser i Muvis-gruppen

 kategoriassa Ajankohtaista

Kauniaisten musiikkiopiston ja Kauniaisten kuvataidekoulun yhteistyössä kehittämä MuVis yhdistää kuvataiteen ja musiikin yhdeksi pajaksi! Pajan ohjaajat musiikinopettaja Ulla Hairo-Lax ja kuvataideopettaja Anki Träskelin luovat kentän, jossa jokaista rohkaistaan tutkimaan ja kokeilemaan omaa ilmaisua pienessä ryhmässä. Opitaan musiikin ja kuvataiteen perusteita ja tehdään yhdessä MUSAVIDEO. Aiempaa taide- tai musiikinopiskelukokemusta ei tarvita. Ryhmä kokoontuu 13 kertaa lukukaudessa torstaisin klo 16.00-17.00 Kauniaisten kuvataidekoululla. Opetus sekä suomeksi että ruotsiksi. Opetus alkaa 30.8.

Hinta 175 e/lukukausi

Paikka: Kauniaisten kuvataidekoulu

Opettajat: Ulla Hairo-Lax (musiikinopettaja), Anki Träskelin (kuvataideopettaja)

Ilmoittautuminen: kanslia@kaumo.fi

 

Grankulla musikinstitut och Grankulla konstskola har tillsammans utvecklat konceptet MuVis, som förenar bildkonst och musik till en verkstad! Verkstadens ledare musiklärare Ulla Hairo-Lax och bildkonstlärare Anki Träskelin ger utrymme och plats för alla att undersöka och pröva olika uttrycksmetoder i liten grupp. Vi lär oss musikens och bildkonstens grunder och gör tillsammans en MUSIKVIDEO. Inga förkunskaper behövs. Vi träffas 13 gånger per termin på torsdagar kl 16.00-17.00 i Grankulla konstskola. Undervisning både på svenska och finska. Undervisningen börjar vecka 34.

 

Pris 175 e/termin

Undervisningsplats: Grankulla konstskola

Lärare: Ulla Hairo-Lax (musiklärare), Anki Träskelin (bildkonstlärare)

Anmälan: kanslia@kaumo.fi