Kauniaisten musiikkiopisto
Kauniaisten musiikkiopisto
Valmukuja 3, 02700 Kauniainen
Kanslia klo 10-16
puh. +358-(0)9-5404 440, fax +358-(0)9-5404 4444
kanslia@kaumo.fi, etunimi.sukunimi@kaumo.fi

Etusivu Tapahtumat Opetus Henkilökunta Hallinto Arkisto

Uudelle opettajalle

Tervetuloa Kauniaisten musiikkiopiston osaavien opettajien joukkoon.
Meitä on yhteensä noin 40 henkeä. Tämä infovihkonen on tarkoitettu helpottamaan tutustumistasi työhön. Vallmogårdin opettajainhuoneen nk. faktakansiosta löydät alan lainsäädäntöä ja sopimuksia. Muutenkin autamme mielellämme sinua, jos sinulla on kysyttävää.

Rikosrekisteriote

Uuden opettajan on pyydettävä maksuton rikosrekisteriote oikeusrekisterikeskuksesta itselleen ja esittää se rehtorille työn alkaessa. Rekisteriote ei saa olla 6 kuukautta vanhempi.
Rehtori ei saa kopioida otetta vaan katsoo sen ja palauttaa opettajalle.
Rikosrekisterilain (770/1993) 6§:n 2 mom.
Hakemuksen voi tilata sähköpostitse: oikeusrekisterikeskus@om.fi
Mallihakemus: Oikeusrekisterikeskus, Hämeenlinna
Tilaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarpeellisen rikosrekisteriotteen.
Sukunimi, Etunimet, Henkilötunnus, Kansalaisuus, Postiosoite
Työnantaja tai viranomaisen nimi, jota varten ote tilataan: Kauniaisten musiikkiopisto
Virka- tai tehtävä, jota varten ote tilataan: tuntiopettaja
Päiväys ja allekirjoitus

Tärkeitä henkilöitä:

Luottamusmies Seppo Tarhio 050-538 96 30
Opettajayhdistyksen puheenjohtaja Raisa Lahtiranta  050-368 376

Opettajien edustaja johtokunnassa Ulla Hairo-Lax 040 5268912
Työsuojeluvaltuutettu Antti Haataja 050 5267749

Johtokunnan puheenjohtaja Petri Lönnblad 050 4002334

 

Toimitilat

Vallmogård, päärakennus

Vallmogårdin yläkerrassa on musiikkiopiston opetustilat, yhteensä 8 luokkaa sekä opettajainhuone ja keittiötila. Opettajainhuoneessa on opettajien käyttöä varten tietokone verkkoyhteyksin.

 • Kun lopetat opetuksen luokasta, katso että ikkunat ovat kiinni ja valot on sammutettu.
 • Viimeinen talosta lähtijä lukitsee myös oven ja sammuttaa kopiokoneen ja valot käytäviltä.
 • Hälytys kytkeytyy päälle klo 22.30.

Vallmogårdin alakerta (=juhlakerros) on Kauniaisten sivistyslautakunnan tila, jota käytämme yleensä tutkintoihin ja oppilasiltoihin. Käytöstä on sovittava erikseen. Varaukset tehdään kansliamme Sussi Owrenin kautta. 

Vallmogård, sivurakennus Annex

Annexissa ovat kanslia, talouspäällikön toimisto ja rehtorin työhuone. Sivurakennuksen alakerran keittiö ja yläkerran suihku ovat henkilökunnan käytössä. Sivurakennuksen alakerrassa on Annex-sali (lk10) sekä pienempi opetusluokka (nro. 11).

Muut opetuspisteet

Villa Junghans

Sali on musiikiopiston käytössä ma ja ke klo 15 alkaen ja taideluokka ma-ke klo 15 alkaen
Villa Junghansin ovien sulkemisessa on erityisesti huomioitava seuraavaa

 • Jokainen poistuja katsoo lähtiessään, että alalukko on kiinni.
 • Ylälukko on jätettävä vielä auki talossa olijoiden poistumista varten
 • Viimeinen lähtijä pistää myös ylälukon kiinni.
 • Tarkista että molemmat ovet ovat lukossa!

Granhultsskolan, vahtimestari 5056 329
Mäntymäen koulu, vahtimestari 5056 292
Kasavuoren koulu, vahtimestari 5056 424

Työkäytäntöjä

Työviikot

Opetusviikkoja solistisissa aineissa on 35 vuodessa (17 syksyllä ja 18 keväällä).
Musiikin perusteissa on 32 opetusviikkoa (16 syksyllä ja 16 keväällä).
Ryhmäaineissa on 30 opetusviikkoa (15 syksyllä ja 15 keväällä).
Yleisellä osastolla on myös 30 opetusviikkoa (15 syksyllä ja 15 keväällä).
Vakinaisilla opettajilla on lisäksi 3 viikkoa = 90 tuntia muuta työtä.

Lukujärjestys ja opettajan päiväkirja

Kaikkien opettajien on toimitettava lukujärjestyksensä kansliaan.
Yksittäiset tuntien siirrot voi sopia keskenään oppilaiden ja vanhempien kanssa.
Muutoksista on hyvä ilmoittaa kansliaan. Mikäli olet poissa kokonaisen työpäivän, sovi asiasta rehtorin kanssa. Opettaja on velvollinen pitämään päiväkirjaa ja se pitää toimittaa lukukauden päätyttyä kansliaan.

Lomakkeet ja konttoritarvikkeet

Opettajien käyttöön tarkoitettuja lomakkeita ja konttoritarvikkeita on Vallmogårdin aulan käytävässä olevassa ensimmäisessä harmaassa kaapissa sekä kansliassa. Mm. tuntiopettajan ajankäyttöilmoitus löytyy täältä.

Sähköposti

Kaikilla opettajilla on sähköpostiosoite mallia etunimi.sukunimi@kaumo.fi. Virallinen tiedotus tapahtuu sähköpostitse. Opettajan tulee seurata sähköpostiaan säännöllisesti. 
 

Opettajainhuoneen lokerot

Vallmogårdin opettajainhuoneessa on opettajien lokerot postia varten.
Kansliaan menevälle postille on oma lokero samassa lokerikossa.

Kopiointi

Kopiokoneen koodin saat kansliasta Sussi Owrenilta.
Yksityiskäyttöön otetut kopiot maksavat henkilökunnalta 10 senttiä ja ulkopuolisilta 20 senttiä kappaleelta.

Oppilas lopettaa

Ilmoita rehtorille, jos oppilaasi lopettaa. Usein oppilaat ajattelevat, että riittää kun opettaja tietää. Oppilaitos on oikeutettu perimään lukukausimaksua sen lukukauden loppuun asti, jona ilmoitus lopettamisesta on tehty.

Sairastumiset

Ota yhteys kansliaan ja rehtoriin, jotta voidaan tarvittaessa järjestää sijainen tms.
Sivutoiminen tuntiopettaja ei ole oikeutettu korvaukseen oman sairauden vuoksi peruuntuneista tunneista. Oppilaan peruutettua tuntinsa opettaja ei ole velvollinen korvaamaan sitä.
Jos oppilas on ilmoittamatta poissa on hyvä soittaa heti kotiin syyn selvittämiseksi.

Soitinlaina

Koululla on soittimia vuokrattavana. Oppilas tekee soittimesta lainapaperin kansliassa.

Koevuosikäytäntö

Varsinaisiksi oppilaiksi hyväksytyillä kaksi (2) ensimmäistä vuotta ovat koevuosia.

 

 

Esiintymiset ja tutkinnot

Konsertit

Konserttiohjelmat on jätettävä kansliaan kaksi viikkoa ennen konserttia.
Tapahtumakalenterin mukaan voit suunnitella oppilaillesi sopivat esiintymistilanteet.
Sähköpostilla ilmoittaessasi vältät turhat kirjoitusvirheet.

Ohjelmaan merkitään:

 • säveltäjän nimi (vähintään etukirjain etunimestä)
 • kappaleen nimi
 • esittäjän koko nimi
 • kappaleen kesto
 • säestäjän nimi

Oppilasillat

On suositeltavaa, että opettajat kirjoittavat omien oppilasiltojensa ohjelmat itse. Oppilasillan jälkeen katsotaan, että tilat ovat järjestyksessä; tuolit paikoillaan, nuottitelineet poissa, flyygelinkansi laskettu alas ja ovi lukossa.

Tasosuoritukset 

Tasosuoritusten ohjelmat on jätettävä 2 viikkoa etukäteen. Tutustu oman aineryhmäsi vastaavan kautta Kauniaisten käytäntöihin, koska käytännöt saattavat vaihdella eri musiikkioppilaitoksissa. Kauniaisten musiikkiopistossa ei ole vuositutkintoa, mutta oppilaan on esiinnyttävä kerran lukuvuodessa musiikkiopiston tilaisuudessa.

Aineryhmät

 • Jousisoitinten aineryhmä (pj Hilkka Norjanen)
 • Pianon aineryhmä (pj Seppo Tarhio)
 • Puhallinten aineryhmä (pj Paula Suhonen)
 • Laulun,harmonikan ja kanteleen aineryhmä (pj Raisa Lahtiranta)
 • Yleisten aineiden ja kitaran aineryhmä (pj Kai Pihlström)
 • Rytmimusiikin aineryhmä (pj Antti Haataja)
 • Varhaiskasvatuksen aineryhmä (pj Ulla Hairo-Lax)

Säestysajat

Säestysajat ilmoitetaan opettajainhuoneen ilmoitustaululla.
Säestysaika varataan Vallmogårdin ilmoitustaululla  olevalta listalta.
Musiikkiopiston konsertti-iltoina ei ole säestystä. Luottosäestäjäsi voit tarkistaa kansliasta. 


Opetuksen korvaaminen muilla järjestelyillä

Yhden viikon opetuskerran voi korvata pitämällä ryhmätunnin ja oppilasillan. Näin voi menetellä kaksi kertaa lukukaudessa.

Osan opetuksesta voi antaa yhteismusisointina opettajan ja oppilaiden niin sopiessa. Esimerkiksi kolmen hengen ryhmän jäsenet luovuttavat soittotunnistaan 15 minuuttia yhden yhteismusisointitunnin pitoon.

Tasosuoritus korvaa samana päivänä olevan soittotunnin.

Opettajan tehtävät

Opettajan yleiset tehtävät (johtosääntö § 15)

1. antaa opetusta ja huolehtia siihen liittyvistä oppilasarvostelu- ja muista tehtävistä sekä osallistua oman opetusalansa opetuksen suunnitteluun, opintoneuvontaan ja koko oppilaitoksen kehittämistyöhön,
2. seurata musiikkikasvatuksen ja musiikinopetuksen yleistä kehitystä ja oman opetusalansa sisällöllistä ja pedagogista kehitystä sekä tehdä niiden edellyttämiä tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä rehtorille oppilaitoksen toiminnan kehittämiseksi,
3. pitää päiväkirjaa annettujen ohjeiden mukaan,
4. antaa opetustyötään koskeva suunnitelma rehtorille sekä selostus suunnitelman toteutumisesta,
5. hoitaa hallussaan olevaa oppilaitoksen kalustoa, opetusvälineitä, oppimateriaalia ja kirjastoa asianmukaisesti sekä tehdä niitä koskevia tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä rehtorille,
6. ottaa osaa oppilaitoksen järjestämiin kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin, jollei rehtori ole häntä siitä vapauttanut ja
7. suorittaa muut toimialaansa kuuluvat tai hänelle määrätyt tehtävät.

Opetushenkilöstön tehtävistä voidaan määrätä johtokunnan hyväksymissä toimenkuvissa.

Opettajan tehtävät, joista ei makseta eri korvausta
- pitää oma päiväkirjansa ja lukujärjestyksensä ajan tasalla,
- toimittaa lukujärjestys kansliaan lukuvuoden alussa,
- ilmoittaa kaikista lukujärjestyksen muutoksista välittömästi kansliaan,
- huolehtia opetustuntiensa järjestelystä ja jälkityöstä,
- suunnitella omien oppilaiden ohjelmisto,
- hankkia tarvitsemansa opetusmateriaali,
- laatia oppilaiden opintosuunnitelma sekä kurssitutkinto- ja konserttiohjelmat,
- järjestää oppilaiden esiintyminen vähintään kerran lukuvuodessa ja valmistella oppilaansa tutkintoja ja esiintymistä varten,
- olla läsnä omien oppilaiden kurssitutkinnoissa ja heidän esiintyessään opiston konserteissa.
- kirjoittaa lukuvuoden aikana soitettu ohjelmisto oppilaiden opintokorttiin
- palauttaa opintokortit lukukausittain kansliaan yhdessä päiväkirjan kanssa
- pitää tarvittaessa yhteyttä oppilaiden vanhempiin.

Opettajan asema

Opettaja, jonka tuntimäärä on alle  alle 16 vkt on sivutoiminen, jos

 • tuntiopettajan työsuhde ei ole toistaiseksi voimassaoleva tai 
 • työsopimus on tehty määräaikaisena niin ettei työsuhteen kesto ole koko lukuvuotta tai
 • jos opettajalla on kokoaikainen toimi tai työsuhde muun työnantajan palveluksessa.

Muutoin tuntiopettaja on päätoiminen taikka yhteispäätoiminen tuntiopettaja.

Kauniaisten musiikkiopisto on Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n jäsen ja noudattaa Opetusalan Työnantajaliiton ja Opetusalan Ammattijärjestön, Toimiehtoliiton sekä Valtion ja Erityispalvelujen Ammattiliiton välistä yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta.
Lisätietoja palkanmaksun perusteista antavat Tarja Myllyniemi ja Seppo Tarhio.

Toimenhaltijoiden muu työ (kork. 90 tuntia / lukuvuosi)

Vakinaisten opettajien tulee antaa rehtorille selvitys muun työn tunneistaan kunkin lukukauden loputtua. Muu työ kirjataan päiväkirjan kääntöpuolelle. Pienin muun työn yksikkö on 30 min.
Muun työn kiintiön on tarkoitus riittää myös pääsytesteihin.
Vain sellainen työ, josta on sovittu etukäteen työnantajan (=rehtori) kanssa oikeuttaa lisäkorvaukseen. Mahdollisen lisätyön korvaus maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti.

Muuksi työksi hyväksytään:

 • lukuvuoden suunnittelutyö (ilmoittautuminen ja avajaiset),
 • lautakuntatyö: testit ja tasokokeet
 • opettajaneuvoston kokoukset, yleinen opettajainkokous ja päättäjäiskonsertti
 • suunnittelupäivät ja aineryhmien kokoukset
 • muut rehtorin kanssa sovitut oppilaitoksen kehittämiseen suunnatut tehtävät, esim. oppilaitoksen itsearviointi, opetussuunnitelman kehittämistyö ja työryhmätyöskentely
 • rehtorin kanssa ennakkoon sovittu jatko- ja täydennyskoulutus, kuitenkin enintään 20 tuntia lukuvuodessa. Koulutuspäivä lasketaan enintään 6 tunniksi.
 • Kauniaisten MO:n järjestämä koulutus, mikäli ei ole toisin mainittu
 • konserttitoimintaan liittyvät järjestely- ja valvontatehtävät, josta on etukäteen sovittu rehtorin kanssa, paitsi silloin kun konsertti yhdessä luokkatunnin kanssa korvaa yhden viikon opetustyön. Esim. luokkakonsertin (matinean) ohjelman kokoaminen ja juontaminen (yksi tunti). Konsertin järjestelytyöksi lasketaan yksi tunti.
 • Toimenhaltijoiden on varauduttava siihen, että muun työn kiintiöstä jää vähintään 15 tuntia pääsykoelautakuntatehtäviin.

 

Tuntiopettajille korvattava työ

Tuntiopettaja, joka pyynnöstä osallistuu opettajaneuvoston, aineryhmän tai suunnittelupäivien kokouksiin, sekä testi- tai tasosuorituslautakuntiin, maksetaan kultakin tunnilta oman ylituntipalkkioperusteen mukainen kertatuntipalkkio. Tunneiksi lasketaan täydet tunnit, 60min.

Lukuvuoden avajaispäivän tilaisuuksiin ja päätöskonserttiin edellytetään kaikkien opettajien osallistumista ja työ korvataan myös tuntiopettajille. Osallistuminen musiikkiopiston kaikille yhteisiin konsertteihin korvataan tuntiopettajalle rahana, kuitenkin enintään opetusviikkotuntimäärää vastaavasti/lukuvuosi.

Tuntiopettaja pitää itse kirjaa ja laskuttaa kyseisestä työstä vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Palkanmaksu

Vakinaisten opettajien palkka maksetaan etukäteen kuukauden ensimmäisenä pankin aukiolopäivänä ja tuntiopettajien jälkikäteen viimeisenä pankin aukiolopäivänä.Työehtosopimuksen alakohtaiset palkkausta koskevat määräykset löytyvät tarvittaessa opettajainhuoneessa olevasta Faktakansiosta.

Irtisanomisaika

Irtisanomisaika on työntekijällä 14 päivästä 1 kuukauteen riippuen palveluksessaoloajasta ja työnantajalla 14 päivästä 6 kuukauteen.

Työterveys ja turvallisuus

Ennaltaehkäisevä toiminta

Musiikkiopisto tarjoaa tiistaisin klo 13-14 työkykyä ylläpitävää jumppaa nuorisotalon peilisalissa.Lisätietoja saat kansliasta.

Vaaralliset tilanteet

Musiikkiopistolla on pelastussuunnitelma joka on luettavissa opettajainhuoneessa.
Ohjeet hätätilanteessa ja hätänumerot ovat puhelimen vieressä.

Työterveydenhuolto

Kauniaisten musiikkiopiston työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu vuosille 2012 Suomen Terveystalon edustajien kanssa. Työterveyshuolto koskee toimenhaltijoita ja päätoimisia tuntiopettajia sekä niitä yhteispäätoimisia tuntiopettajia, joiden työterveyshuoltoa ei ole järjestetty jonkun muun työnantajan toimesta. Sairaslomatodistuksena kelpaa vain omalta työterveysasemalta saatu lääkärintodistus.

Musiikkiopistolla on myös päihdesuunnitelma sekä kuulonsuojelu - ohjelma. Ohjelmat sekä tervetyshuollon toimintasuunnitelma ovat nähtävillä opettajienhuoneessa.

Suomen Terveystalo Oy Leppävaara, Alberganesplanadi 1, 5. krs, puh. 030 6000 / ajanvaraus

        Työterveyslääkäri Minna Mikkola

        Työterveyshoitaja  Jaana Siikaluoma

    

Kaipaatko lisää tietoa?


Valtakunnalliset asiakirjat:
-laki taiteen perusopetuksesta
-asetus taiteen perusopetuksesta
-asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
-laki eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä
-laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta
-laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
-asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta