Grankulla musikinstitut
Grankulla musikinstitut
Vallmogränden 3, 02700 Grankulla
Kansliet öppen kl 10-16
puh. +358-(0)9-5404 440, fax +358-(0)9-5404 4444
kanslia@kaumo.fi, förnamn.efternamn@kaumo.fi

Framsidan EvenemangUndervisningPersonalFörvaltningArkiv

Förvaltning

Grankulla musikinstitut upprätthålls av Kauniaisten musiikkiopiston kannatusyhdistys - Understödsföreningen för Grankulla musikinstitut r.y., vars styrelse fungerar som institutets direktion. Det tvåspråkiga musikinstitutets förvaltningsspråk är finska. Förvaltningen styrs av instruktionen.

Till föreningens ordinarie medlem tas alla som intresserar sig för föreningens ändamål, som uttrycker skriftligt till föreningens styrelse sin vilja att ansluta sig till föreningen som medlem och som styrelsen godkänner => medlemsansökan.

Understödsföreningens medlemsavgifter är 20 € / årsmedlem och 100 € / ständig medlem.