Kauniaisten musiikkiopisto
Kauniaisten musiikkiopisto
Valmukuja 3, 02700 Kauniainen
Kanslia klo 10-16
puh. +358-(0)9-5404 440, fax +358-(0)9-5404 4444
kanslia@kaumo.fi, etunimi.sukunimi@kaumo.fi

Etusivu Tapahtumat Opetus Henkilökunta Hallinto Arkisto

SUOMENKIELINEN MUSKARI

  

Muskarissa tututstutaan musiikkiin kokonaisvaltaisesti ja elämyksellisesti eri työtapojen avulla (laulaminen, loruileminen, soittaminen, liikkuminen, tanssiminen, kuunteleminen, leikkiminen). Musiikkileikkikoulu on tavoitteellista toimintaa, joka on jaoteltu eri ikätasoihin. Muskarin tarkoituksena on tukea sekä lapsen musiikillista että kokonaisvaltaista kehitystä. Voit kysellä vapaita paikkoja ympäri vuoden!

Muskari toimii Kauniaisten uimahallin entisessä kahvilatilassa. Osoite on Asematie 26, Kauniainen.

Muskariopettajana toimii Heini Mansikkakorpi (taidekasvattaja (FM), draama- ja musiikkiped. (AMK)).
 
Yhteystiedot: puh 046 955 9765 (soittoaika tiistaisin klo 16.30-17) tai
                    sähköpostitse heini.mansikkakorpi@kaumo.fi
 


MUSKARIRYHMÄT:

 
Vauvaryhmät (3 kk-1 v.):  Vauvamuskarin voi aloittaa n. 3 kk:n ikäisenä. Vauvamuskarissa musisoidaan monipuolisesti eri työtapoja käyttäen ja vahvistetaan lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Tunnin pituus 45 min.
 
Muksut I ja II- ryhmät (1-3 v.): Lapsi käy yhdessä aikuisen kanssa muksumuskarissa. Aikuisella on aktiivinen ja tärkeä rooli, sillä hänen tukensa ja esimerkkinsä antavat lapselle turvallisen mahdollisuuden harjoitella ryhmässä toimimista ja yhdessä musisoimista. Muskarissa kartutetaan lapsen ja aikuisen yhteistä laulu- ja loruvarastoa. Tunnin pituus 45 min.
 
Musiikkileikki I, II ja III-ryhmät (3-6 v.): 3-vuotiaasta eteenpäin lapsi käy muskarissa ilman aikuista. Musiikkileikkiryhmissä tutustutaan musiikin eri osa-alueisiin (rytmi, tempo, sointiväri, harmonia jne.) elämyksellisesti ja harjoitellaan ryhmässä toimimista ja yhteismusisointia. Lapsilla on kansiot, joihin kerätään nuotteja ja erilaisia tehtäviä lukuvuoden aikana. Tunnin pituus 45 min.
 
Bailamama 2 Baby (3-12 kk): Bailamama 2 Baby-muskari on liikunnallisempi kokonaisuus. Se on tarkoitettu äidille ja vauvalle (3-12 kk). Laulamisen, soittamisen ja loruilun lisäksi tunneilla on helppoja tansskoreografiota vauvan kanssa ja lihaskuntoa äideille (erityisesti keskivartalon ja lantionpohjan lihasten treenaamista). Aiempaa musiikki-/liikuntakokemusta ei tarvita. Tärkeää on hyvä meininki ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen. Tunnin pituus 45 min.
 
Taidemuskari (4-6 v.) : Taidemuskarissa opetuksen tavoitteena on integroida monipuolisesti taiteen eri osa-aluieta (kuvataidetta, tanssia, sanataidetta ja teatteria/draamaa) musiikkikasvatukseen. Taidemuskari on tarkoitettu noin 4-6 vuotiaille lapsille. Tunnin pituus on 45 min.
 
 
Nokkahuilu (5-6 v.): Nokkahuiluryhmässä perehdytään nokkahuilun soittamiseen, nuottien lukemiseen ja melodian hahmottamiseen. Tutustumme musiikin eri osa-alueisiin (dynamiikka, rytmi, harmonia ja sointiväri) monipuolisesti. Ryhmä on suunnattu noin 5-6 vuotiaille. Tunnin pituus 60 min. 
 
 
Kantele I (5-7 v.) : Tuttujen muskarin työtapojen lisäksi kantelemuskarissa opetellaan 5-kielisen kanteleensoittoa ja laulujen säestämistä soinnuilla. Edellytyksenä on oman soittimen hankinta, koska kantelemuskarissa annetaan pieniä soittoläksyjä.Tunnin pituus 60 min.
 
Kantele II (6-8 v.) : Jatkoryhmä Kantele I -muskarissa soittaneille. Kantele II -muskarissa harjoitellaan erityisesti melodioiden näppäilemistä.Tunnin pituus 60 min.
 
 
 
Lukukausimaksut:
Katso täältä kaumo.fi/index.php

 

 
KÄYTÄNNÖT

Ilmoittautuminen koskee koko lukuvuotta
Musiikkileikkikoululaisen lukuvuoteen kuuluvat syys- ja kevätlukukausi. Kevätkaudella ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan ilmoittautuminen koskee koko lukuvuotta, ellei paikkaa erikseen peruta vuodenvaihteessa.
 
Peruutukset ja muutokset
Kaikki paikkojen peruutukset ja muutokset henkilötietoihin tulee ilmoittaa toimistoon tai opettajalle. Näin vältämme aiheettomat laskutukset ym.
 
Maksukäytäntö
Lukukausimaksu lähetetään oppilaiden kotiin syyskuussa ja helmikuussa. Mikäli oppilaspaikka perutaan eräpäivään mennessä, laskusta hyvitetään loppukauden osuus. Eräpäivän jälkeiset peruutukset eivät oikeuta maksuhyvitykseen. Lopettamisajankohdaksi tulee se päivä, jolloin asiasta yllämainittujen ohjeiden mukaisesti ilmoitetaan. Jos oppilasmaksuissa on epäselvyyttä, pyydämme ennen laskun eräpäivää ottamaan yhteyttä musiikkiopiston toimistoon 09-5404440 klo 10.00-16.00 tai sähköpostitse kanslia@kaumo.fi. Lääkäritodistuksella todettavan sairauden (kolme kertaa omavastuu) tai paikkakunnalta muuton takia opintonsa kesken lukukauden lopettava oppilas voi saada alennusta lukukausimaksusta. Ilmoitus tehdään kirjallisesti kanslia@kaumo.fi
 
Sisaralennus
Sisaralennus tehdään seuraavasti: 5% kahden lapsen, 10% kolmen tai useamman lapsen yhteenlasketusta lukukausimaksusta. Alennus ei koske lisämaksuja.
 
Sairauden sattuessa
Jos opettaja sairastuu, pyritään oppitunti korvaamaan pääsääntöisesti sijaisjärjestelyillä, mikä ei aina ole mahdollista lyhyellä varoitusajalla. Tällöin tunti jää korvaamatta. Mikäli oppitunteja peruuntuu opettajan sairauden takia enemmän kuin kolme kertaa lukukaudessa, hyvitetään peruuntuneet tunnit lukukausimaksuissa. Oppilaan omista syistä (matkoista, sairaudesta) aiheutuvia poissaoloja ei hyvitetä.
 
Tietosuoja
Opiston oppilaiden henkilötietoja käsitellään tietosuojasäädösten mukaisesti. Mikäli henkilötietosi ovat salaiset, ota yhteys opiston toimistoon. Kotisivuillamme ja musiikkiopiston julkaisuissa ja tiedotteissa on toiminnan lomassa otettuja kuvia. Jos ryhmissä on musiikkiopiston järjestämä kuvaaja paikalla etkä ehdottomasti halua lastasi kuvattavan yllämainittuihin tarkoituksiin, voit ilmoittaa asiasta toimistoon sekä ennen tunnin alkua opettajalle.