Lukuvuosi / Läsåret 2021-2022

Lukukaudet ja opetuspäivät / Terminer och undervisningsdagar

Syyslukukausi/Hösttermin 17.8.2021 – 21.12.2021
Kevätlukukausi/Vårtermin 7.1.2022 – 20.5.2022

Lomat / Lov

Syysloma/Höstlov 18.102021 – 22.10.2021
Joululoma/Jullov 22.12.2021 – 6.1.2022
Talviloma/Sportlov 21.2.2022 – 25.2.2022
Pääsiäisloma/Påsklov 15.4.2022 – 18.4.2022
Vappu/Valborg 1.5.2022

Pääsytestit / Inträdestest

Katso täältä/tryck här http://kaumo.fi/ilmoittautuminen/

Lisätietoa opetuksesta
Hyvä tietää -sivulla

Lukukausimaksut / Terminsavgifter 2021-2022

Sisaralennus myönnetään seuraavasti: 5% kahden lapsen, 10% kolmen tai useamman lapsen yhteenlasketusta lukukausimaksusta. Alennus ei koske lisämaksuja. Alennusta ei myönnetä yleisen osaston oppilaille.

Opetushallituksen ohjeistusten mukaisesti opetusta voidaan antaa osaksi, tai tarvittaessa kokonaan, lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla, kuten etäopetuksena.

Syskonrabatt beviljas enligt följande: 5% för två barns ihopräknade terminsavgifter, 10% för tre eller flera barns ihopräknade terminsavgifter. Rabatten gäller ej tilläggsavgifter. Rabatt beviljas ej heller för elever på allmän avdelning.

Enligt utbildningsstyrelsens direktiv kan undervisningen ges delvis, eller vid behov helt och hållet, på ett sätt som ersätter närundervisningen. Ett ersättande sätt kan till exempel vara distansundervisning.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen lukukausimaksut
Kantelemuskari – 160 €
Nokkahuilu- ja Ukulelemuskari – 160 €
Muut musiikkileikkiryhmät – 150 €
Musiikin perus- ja syventävien opintojen lukukausimaksut / Terminsavgifter för grundstudier och fördjupade studier
Pääaine/Huvudämne – 355 €
Sivuaine/Biämne – 245 €
Musiikin yleisten opintojen lukukausimaksut / Terminsavgifter för allmänna avdelningen
Pääaine/Huvudämne – 470 €
Yhteismusisointi/Sammusicering – 140 €
Aikuiskuorotoiminta/Körverksamhet för vuxna – 140 €
Lyömäsoitinkurssi vanhemmille/Undervisning i slaginstrument för föräldrar – 170 €
Harmonikkaryhmä vanhemmille/Undervisning i dragspel för föräldrar – 170 €
Aikuisoppijalinja/Linjen för vuxenstuderande
30 min x 5 op.kertaa/gånger – 305 €
30 min x 8 op.kertaa/gånger – 470 €
30 min. x 12 op.kertaa/gånger – 690 €
Iltapäiväopetus/Eftermiddagsundervisning
Vaskupuhallinryhmä Puhku – 195 € (sis. soitinlaina)
Kanteleklubi- 195 € (sis. soitinlaina)
Pop/jazz -sångundervisning: för utomstående elev  – 160 €
Pop/jazz -sångundervisning: för elev med huvudämne  – 90 €
MuVis Junior & Muvis Youngster – musiikki-ja kuvataideopetus – 0 €
Musiikkiteatterikerho – 195 € 
Musari – 135 € (maksuton musiikkiopiston oppilaalle, jolla pääaine)
Muut maksut / Övriga avgifter
Sisäänkirjoittautumismaksu/Inskrivningsavgift – 15 €
Ulkopaikkakuntalainen, pääaine/Icke ortsbo, huvudämne – 60 € 
Ulkopaikkakuntalainen, ryhmät/Icke ortsbo, grupper – 10 €
Soitinlaina/Instrumenthyra – 70 €
Solistisen aineen tutkintomaksu, ulkopuolinen oppilas/Examensavgift i solistiskt ämne, utomstående elev- 200 €
Musiikin hahmottamisaineet, ulkopuolinen oppilas tai ilman pääainetta/Gestaltning av musik, utomstående elev eller elev utan huvudämne – 135  €