Kuorot ja lauluyhtyeet:

Kuorot ja aikataulut

 kategoriassa Kuorot ja lauluyhtyeet

KUOROT / KÖRER

Madrigaalikuoro on rento kuoro oppilaiden vanhemmille ja muille lauluhaluisille. Kuoro on tauolla lukuvuoden 2020-2021.
Kuoro on tarkoitettu nuorille aikuisille ja lasten vanhemmille, isille ja äideille jotka haluavat laulaa tavoitteellisesti, mutta rennossa hengessä. Ei koelaulua.

Kuoro harjoittelee Kauniaisten kirkossa torstai-iltaisin. Kuoroa johtaa Raisa Rangell.

Naiskuoro Hele on rento kuoro aikuisille. Kuoroon ei ole pääsykoetta. Laulamisenhalu riittää! Iloiseen porukkaan otetaan mielellään lisää laulajia.

Hele harjoittelee Kauniaisten kirkossa torstaisin klo 18.30-20.00. Kuoroa johtaa Raisa Rangell.

Lucia-kuoro toimii syyslukukaudella. Kuoro harjoittelee tiistaisin lokakuusta alkaen. Harjoituspaikat ja tarkempi aikataulu ilmoitetaan kuorolaisille erikseen. Lucia -kuoron toiminta tähtää Lucia-päivänä esiintymiseen sekä muihin jouluaikana tapahtuviin tapahtumiin. Kuoroa johtaa Pamela Sandström.

Luciakören över på höstterminen. Kören övar tisdagar från och med oktober. Övningsplatser och noggrannare tidtabell meddelas körmedlemmarna. Luciakörens verksamhet kulminerar i Luciadagens konsert samt kröning av Grankulla Lucia. Dirigent för kören är Pamela Sandström.

Muut lauluyhtyeet / Övriga sångensemblen: Musiikkiopistolla on tarjolla myös muita lauluyhtyeitä, joista voi tiedustella lisää kansliasta. / Musikinstitutet erbjuder också andra sångensemblen. Kansliet ger tilläggsuppgifter.