Körer och sångensemblen:

Körer

 kategoriassa Körer och sångensemblen

KÖRER

Luciakören över på höstterminen. Kören övar från och med oktober. Övningsplatser och noggrannare tidtabell meddelas körmedlemmarna. Luciakörens verksamhet kulminerar i Luciadagens konsert samt kröning av Grankulla Lucia. Dirigent för kören är Pamela Sandström.