Administration

Administrationens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@kaumo.fi

 • Wilen Ylva
  Wilen Ylva 09 5404 440

  toimistosihteeri/byråsekreterare

 • Hellström Kirsi
  Hellström Kirsi 09 5404 4445

  talouspäällikkö/ekonomichef

 • Roberg Satu
  Roberg Satu 040 506 4923

  rehtori/rektor

Kontaktuppgifter

Grankulla Musikinstitut
Vallmogränden 3
00270 Grankulla

Kansli
Må – fre kl. 10-16
Ti kl. 10-12.15 & 13.45 – 16.00
tfn +3589 5404 440
email kanslia@kaumo.fi

Lärare

Lärarnas e-postadresser har formen fornamn.efternamn@kaumo.fi

 • Aitoaho Eva
  Aitoaho Eva 050 463 2525

  pop/jazz-laulu/pop/jazz-sång, sånggrupper

 • Borg Albinus
  Borg Albinus 040 568 2952

  trumpetti, kornetti/trumpet,kornett

 • Brenner Sebastian
  Brenner Sebastian 044 307 9338

  Saksofoni/Saxofon

 • Ceker Tina
  Ceker Tina 040 501 7636

  oboe

 • Fodor András
  Fodor András 040 707 6063

  klarinetti / klarinett

 • Hairo-Lax Ulla
  Hairo-Lax Ulla 040 526 8912

  Muvis

 • Hongell Andrei
  Hongell Andrei 040 058 7085

  sello/cello

 • Hussi Natalie
  Hussi Natalie 041 315 6481

  PASUUNA, BARITONITORVI, TUUBA/TROMBON, BARYTONHORN, TUBA

 • Klas-Fagerlund Angelika
  Klas-Fagerlund Angelika 050 300 7673

  Klassinen laulu / Klassisk sång

 • Kyyhkynen Natalia
  Kyyhkynen Natalia 040 580 7730

  piano

 • Lerche Pauliina
  Lerche Pauliina 040 736 3529

  harmonikka, kantele/dragspel, kantele

 • Manninen Heljä-Maari
  Manninen Heljä-Maari 040 556 5195

  viulu, alttoviulu/violin, altviolin

 • Manninen Kirsi
  Manninen Kirsi 040 824 2873

  viulu/violin

 • Mansikkakorpi Heini
  Mansikkakorpi Heini 050 369 3592

  musiikkileikki, iltapäiväopetus, musari/musiklek, eftermiddagsundervisning, musari

   

 • Matero Tuomo
  Matero Tuomo 040 048 6729

  kontrabasso/kontrabas

 • Meriläinen Noora
  Meriläinen Noora 044 294 2635

  piano

 • Niittynen Tuija
  Niittynen Tuija 045 141 1222

  Musiikin hahmotusaineet / Gestaltning av musik

 • Nikamaa Hanna
  Nikamaa Hanna 040 762 2459

  käyrätorvi, musiikin hahmotusaineet/valthorn, gestaltning av musik

 • Norjanen Hilkka
  Norjanen Hilkka 050 331 3459

  viulu/violin

 • Nyman Pekka
  Nyman Pekka 041 443 4886

  lyömäsoittimet/slagverk

 • Ojapelto Johanna
  Ojapelto Johanna

  huilu / flöjt

 • Ollinen Severi
  Ollinen Severi 045 135 5563

  PIANO, VAPAA SÄESTYS/PIANO, FRITT ACKOMPANJEMANG

 • Peitsalo Heli
  Peitsalo Heli

  urut/orgel

   

 • Pihlström Kai
  Pihlström Kai 040 070 7897

  kitara, musiikin hahmotusaineet/gitarr, gestaltning av musik

 • Rantapuro Selim
  Rantapuro Selim 040 595 0818

  KITARA, SÄHKÖKITARA/GITARR, ELGITARR

 • Rögnvaldsson Sigurdur
  Rögnvaldsson Sigurdur 041 706 4393

  Sähkökitara, sähköbasso/Elgitarr, elbas

 • Sandström Jannike
  Sandström Jannike

  Piano, musiikin hahmotusaineet/piano, gestaltning av musik

 • Sinkko Oona
  Sinkko Oona 045 112 4092

  Piano, vapaa säestys / Piano, fritt ackompanjemang

 • Sottinen Tuija
  Sottinen Tuija 050 357 6915

  pasuuna, baritonitorvi, tuuba/trombon, barytonhorn, tuba

 • Suhonen Paula
  Suhonen Paula 040 828 5611

  huilu / flöjt

   

 • Suonio Lauri
  Suonio Lauri 040 571 3455

  sello/cello

 • Tarhio Seppo
  Tarhio Seppo 050 538 9630

  piano

 • Tuppurainen Timo
  Tuppurainen Timo 044 508 9626

  sähköbasso, kitara, kontrabasso/elbas, gitarr, kontrabas

 • Väisänen Krista
  Väisänen Krista 040 061 5062

  PIANO, VAPAA SÄESTYS/PIANO, FRITT ACKOMPANJEMANG

Musikinstitutets förvaltning

Grankulla Musikinstitut upprätthålls av Kauniaisten musiikkiopiston kannatusyhdistys – Understödsföreningen för Grankulla musikinstitut r.f., vars styrelse fungerar som institutets direktion. Det tvåspråkiga musikinstitutets administrativa språk är finska.

Till föreningens egentlig medlem antas varje person, som befrämjar föreningens syften och som via en skriftlig anmälan till styrelsen uttrycker sin vilja att bli medlem i föreningen, och som föreningens styrelse godkänner som medlem => medlemsblankett.
Understödsföreningens medlemsavgift är 30 €/ person/ år, eller ständig medlemsavgift 120€.

 STYRELSEN 2020

Understödsföreningens styrelse fungerar som musikinstitutets direktion.

Petri Lönnblad, ordförande
Tarja Sjöholm, vice ordförande

Pernelle de Klauman, medlem
Kari Heikkinen, medlem
Norma Holmberg, medlem
Satu Mollgren, stadsrepresentant
Nina Colliander-Nyman, stadens ställföreträdare
Jenny Langenskiöld, alternativ (Kari Heikkisen hvj)
Ulla Tikkanen, alternativ (Norma Holmbergin hvj)
Anne Waselius, alternativ (Pernelle de Klaumanin hvj)
Ulla Hairo-Lax, lärarrepresentant
Eva Aitoaho, biträdande lärarrepresentant
Satu Roberg, sekreterare och föredragande

Gå med som medlem

Vill du bli medlem i supportföreningen? Fyll i formuläret nedan och engagera dig!

Årligt medlemskap: 30 €
Permanent medlemskap: 120 €

Betala medlemsavgiften till kontot
800014-474830