Bra att veta –
infopaket för elever och föräldrar

Mängden av undervisning

I huvudämnets grundstudier och fördjupade studier ges undervisning 17 gånger under höstterminen och 18 gånger under vårterminen. Lektionens längd är 30, 45 eller 60 min beroende på den färdighetsnivå som eleven studerar på. I huvudsak sker undervisningen individuellt, men en del undervisningen består av grupplektioner, konserter och ackompanjemangslektioner.

Undervisning i gestaltning av musik, det vill säga teori, ges 16 gånger under höstterminen och 16 gånger under vårterminen.

VId den allmänna avdelningen ges undervisning 15 gånger under höstterminen och 15 gånger under vårterminen. Lektionens längd är 30 min.

Ersättande av lektioner

Om lektionen infaller på självständighetsdagen, långfredagen, annandag påsk, trettondagen, första maj eller Kristi himmelsfärdsdag, har både och du din lärare självfallet ledigt, och lektionen ersätts inte.

Deltagande i elevafton, lektioner i ackompanjemang, examen eller andra gemensamma grupplektioner kan ersätta en musiklektion två gånger per termin. Om läraren insjuknar strävar man efter att skaffa vikarie, men det är inte alltid möjligt på kort varsel. I sådana fall ersätts lektionen i huvudsak inte. Om lektionen blir inhiberad på grund av lärarens sjukfrånvaro mer än tre gånger per termin, tillgodogörs lektionerna i terminsavgiften. Om eleven inte kommer på lektionen enligt schemat, till exempel pga resa, har läraren inte skyldighet att erbjuda en ersättande lektion.

Avbrytande av studier

Nya elever: Ifall eleven inte efter höstterminens andra lektion har meddelat att hen avslutar sina studier, debiteras hela höstterminen.

Elever som fortsätter: Ifall eleven som gjort fortsättningsanmälan ändå avslutar sina studier, debiteras hela höstterminen.

Avbrytande av vårterminen meddelas senast 1.12 föregående termin. Efter detta debiteras hela vårterminen. Alla meddelanden om avbrytande eller avslutande av studier görs till kansliet, kanslia(at)kaumo.fi. Det räcker inte att meddela läraren.

Inskrivningsavgift eller materialavgift återbetalas inte. Läkarintyg över sjukdom (självrisk tre gånger) eller flytt till annan ort under terminen ger eleven rätt att få rabatt på terminsavgiften. Anmälan görs skriftligt till kanslia(at)kaumo.fi.

Biämne

Ansökan om biämne kan göras till rektorn när eleven har avlagt grundnivå 2 både i huvudämnet och i gestaltning av musik. Undervisning i  biämnet ges 17 gånger under höstterminen och 18 gånger under vårterminen.

Sjukfrånvaro

Om eleven insjuknar har läraren inte skyldighet att ersätta lektionen.  Om läraren insjuknar strävar man efter att skaffa vikarie, men det är inte alltid möjligt på kort varsel. I sådana fall ersätts lektionen i huvudsak inte. Om lektionen blir inhiberad på grund av lärarens sjukfrånvaro mer än tre gånger per termin, tillgodogörs lektionerna i terminsavgiften. Om eleven inte kommer på lektionen enligt schemat, har läraren inte skyldighet att erbjuda en ersättande lektion.

RESERVATIONSAVGIFT

Genom att betala reservationsavgiften 50 € i samband med att ni anmäler er till nästa läsår försäkrar ni er om en plats följande läsår. Reservationsavgiften avdras i följande hösts terminsavgift. Reservationsavgiften gäller inte musiklek.

Terminsavgifter

Terminsavgiften faktureras på hösten i september-oktober samt på våren i januari – februari. För betalningspåminnelser uppbärs en skild avgift. Eventuella extra betalningspåminnelser och obetalda räkningar skickas till indrivningsbyrå.

Frielevsplats

En elev med ett huvudämne (inte Allmänna avdelningen) kan efter minst ett års studier ansöka om frielevsplats. En skriflig ansökan med bilagor ska skickas till kansliet t.om. 15.9. Tilläggsinformation fås från kansliet.

Vi bibehåller oss rätten till ändringar.