Gestaltning av musik:

Gestaltning av musik

 kategoriassa Gestaltning av musik

GESTALTNING AV MUSIK 2022-2023

Undervisningen börjar vecka 34.

Grundstudier

GeMu 1 ons kl 16:00-16_45 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Jannike Sandström
GeMu 2 ons kl 16:45-17:30 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Jannike Sandström
GeMu 3 ons kl 17:30-18:30 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Jannike Sandström
Allmän musikkunskap (AMK) ons kl 18:30-19:30 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Jannike Sandström

Fördjupade studier

Modulkurser, dvs korta kurser i teoriämnen under ett läsår. Modulkurserna lämpar sig för elever, som inte söker sig till yrkesstudier inom musik. En modulkurs är åtta lektioner lång.

Modul 1: Solfa I (24.8 – 12.10.2022 ons kl 19:30-20:30 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Jannike Sandström

Modul 2: Teori I (26.10 – 14.12.2022) ons kl 19:30-20:30 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Jannike Sandström

Modul 3: Arrangering I (11.1 – 8.3.2023) ons kl 19:30-20:30 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Jannike Sandström

Modul 4: Populärmusikens historia (15.3-3.5.2023) ons kl 19:30-20:30 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Jannike Sandström