Gestaltning av musik

GESTALTNING AV MUSIK 2022-2023 Undervisningen börjar vecka 34. Grundstudier GeMu 1 ons kl 16:00-16_45 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Jannike Sandström GeMu 2 ons kl 16:45-17:30 [...]

BLÅSINSTRUMENT

GRUPPERNA 2022-2023 I studierna ingår förutom undervisning i ditt huvudinstrument även samspel (beroende på ditt huvudinstrument). Din lärare vägleder dig till rätt grupp. Huiluyhtye Huilaus  [...]

Körer

KÖRER Luciakören över på höstterminen. Kören övar från och med oktober. Övningsplatser och noggrannare tidtabell meddelas körmedlemmarna. Luciakörens verksamhet kulminerar i Luciadagens konsert [...]

STRÅKORKESTRAR och ENSEMBLEN

GRUPPERNA 2022-2023 I studierna ingår förutom undervisning i ditt huvudinstrument även samspel (beroende på ditt huvudinstrument). Din lärare vägleder dig till rätt grupp. MILLIJOUHET  [...]