Uncategorized:

Pianonsoitonopettajan toimi (23h)

 kategoriassa Uncategorized

Kauniaisten musiikkiopistossa on avoimena pianonsoitonopettajan toimi (23h). Hakuaika on 28.3 – 11.4.2023. Toimi täytetään 1.8.2023 alkaen.

Työtehtäviin sisältyvät klassisen pianonsoitto-opetuksen lisäksi kamarimusiikinopetus sekä säestystehtävät. Liedkirjallisuuden tuntemus on eduksi. Toimeen valittavalta toivotaan hyviä yhteistyötaitoja, positiivisen pedagogiikan tuntemusta sekä aktiivista otetta pianopedagogiikan kehittämiseen. Opetuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Toimen kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaan. Valitun henkilön on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset, joihin liitetään oikeaksi todistetut jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista sekä nimikirjaote tai ansioluettelo, osoitetaan sähköpostilla kanslia@kaumo.fi -osoitteeseen. Jokaiselle hakijalle tulee vahvistusviesti, että hakemus on tullut perille. Hakijan omalla vastuulla on varmistaa, että hakemus on tullut perille.

Lisätiedustelut:
Rehtori Satu Roberg p. 040-5064923,
ti 28.3 ja ke 29.3 klo 14-15 sekä ti 4.4 klo 10.30-11.30 välisenä aikana.