Undervisningen fr.o.m. 19.4 – närundervisningen utvidgas till högstadie- och gymnasieåldern

Från och med måndagen 19.4 kan vi utvidga den individuella närundervisningen till att gälla elever i högstadieåldern och gymnasieåldern. Individuell undervisning – elever i gymnasieåldern [...]