Ajankohtaista:

Inga ändringar tills vidare i pandemitidens undervisningsarrangemang

 kategoriassa Ajankohtaista

Vi väntar på direktiv från myndigheterna gällander användning av coronapass. För övrigt följer vi samma direktiv som tidigare.

– Eleven får inte delta i närundervisning, ifall hen har minsta lilla symptom på flunsa. Då sker undervisningen på distans eller görs som hemuppgifter.

– Ifall nån annan familjemedlem har blivit utsatt för corona ska eleven inte delta i närundervisning. Då sker undervisningen på distans eller görs som hemuppgifter.

– Under lektionen använder 5- och 6-klassister och älder munskydd, men vi rekommenderar munskydd även för de yngre eleverna. Eleven bör ha eget munskydd med sig, men vid behov fås munskydd av läraren.

– Händerna tvättas med tvål i början av lektionen tillsammans med läraren.

– Vi håller avstånd under lektionen.

– Vuxna får vistas i väntrummen. Vi rekommenderar starkt använding av munskydd.

– Ifall familjen har varit på resa (inrikes och utrikes) den senaste veckan rekommenderar vi distansundervisning under en veckas tid.

Kom ihåg att det i oklara hälsotillstånd alltid är möjligt att ha distansundervisning. Ifall ni önskar distansundervisning ska vårdnadshavaren komma överens om detta med läraren i förväg, samt meddela kansliet detta (kanslia@kaumo.fi). Eleven kan inte komma överens om distansundervisning.