Ansök till Nya Tadam

Det är igen dags att söka till musikteaterskolan nya Tadam. Musikteaterutbildningen är riktad till 15-20 åringar och är en 2-årig utbildning. Inga tidigare förhandskunskaper krävs inom sång, dans [...]

Läsåret 2023-2024 tidtabell för gestaltning av musik

Här hittar du nästa läsårets, dvs 2023-2024 tidtabell för gestaltning av musik gemu 2023-2024