Kauniaisten musiikkiopisto
Kauniaisten musiikkiopisto
Valmukuja 3, 02700 Kauniainen
Kanslia klo 10-16
puh. +358-(0)9-5404 440, fax +358-(0)9-5404 4444
kanslia@kaumo.fi, etunimi.sukunimi@kaumo.fi
Etusivu Tapahtumat Opetus Henkilökunta Hallinto Arkisto PalauteKauniaisten musiikkiopisto on kaksikielinen musiikkioppilaitos, jossa annetaan musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Musiikkiopistossa on noin 500 oppilasta, joista varsinaisia oppilaita noin 230 ja musiikkileikkikoululaisia on runsaat 200. Musiikkiopistossa on myös yleinen osasto.Grankulla musikinstitut är en tvåspråkig musikläroinrättning som ger undervisning i musik enligt den fördjupade lärokursen. Musikinstitutet har cirka 500 elever, varav nästan 230 är elever inom instrumentundervisningen och drygt 200 är barn i musiklekskolan. I musikinstitutet finns även en allmän avdelning.

Ajankohtaista / Aktuellt


ILTAPÄIVÄRYHMISSÄ TILAA / PLATS I EFTERMIDDAGSGRUPPER

Seuraavissa iltapäiväryhmissä on edelleen tilaa:

Musamonot Koemme musiikin peruselementtejä liikkeen ja musiikkiliikunnan kautta, laulamme sekä soitamme. Ryhmä on suunnattu 1-2. luokkalaisille tytöille ja pojille. Ryhmä kokoontuu torstaisin klo 14.15-15.00 Mäntymäen koululla. Lisätietoja antaa opettaja Anna-Elina Norjanen, puh 0400-581 051 tai anna-elina.norjanen@kaumo.fi

Puhku puhallinkerho keskittyy vetopasuunaan soittimena. Kerho on suunnattu 6-10-vuotiaille. Kerho kokoontuu tiistaisin klo 15.00-15.45 Mäntymäen koululla. Lisätietoja antaa opettaja Sanna Sorvo, puh 041-549 2933 tai sanna.sorvo@kaumo.fi

MuVis yhdistää musikin ja kuvataiteen lapsille suomeksi ja ruotsiksi. Kerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 14.30-15.30 ja klo 15.45-16.45. Paikka on Mäntymäen koulu. Lisätietoja antaa Ulla Hairo-Lax, puh 040-526 8912 tai ulla.hairo-lax@kaumo.fi

MuVis kombinerar musik och bildkonst för barn på finska och svenska. Gruppen samlas onsdagar kl 14.30-15.30 och kl 15.45-16.45 i Mäntymäki skola. Tilläggsinfo ger läraren Ulla Hairo-Lax, tfn 040-526 8912 eller ulla.hairo-lax@kaumo.fi


OPETUS ALKAA / UNDERVISNINGEN BÖRJAR

Kauniaisten musiikkiopiston opetus alkaa ti 16.8.2016. Lämpimästi tervetuloa uudet ja vanhat oppilaat!

Grankulla musikinstituts undervisning börjar tis 16.8.2016. Vi önskar alla elever, både nya och gamla, varmt välkomna!


HUOMIO! / OBS!

Musiikkiopiston opetus Vallmogårdin tiloista on siirretty 14.9.2015 alkaen Heikelintien päiväkodin tiloihin. Osoite on Pohjoinen Heikelintie 12, Kauniainen.

Musikinstitutets undervisning i Vallmogård är tillsvidare förflyttad till Heikelintien päiväkoti. Adressen är Norra Heikelvägen 12, Grankulla.