Lukuvuosi / Läsåret 2024-2025

Lukukaudet ja opetuspäivät / Terminer och undervisningsdagar

Syyslukukausi/Hösttermin 16.8.2024 – 20.12.2024
Kevätlukukausi/Vårtermin 7.1.2025 – 26.5.2025

Lomat / Lov

Syysloma/Höstlov 14.102024 – 20.10.2024
Joululoma/Jullov 21.12.2024 – 6.1.2025
Talviloma/Sportlov 17.2.2025 – 23.2.2025
Pääsiäisloma/Påsklov 18.4.2025 – 21.4.2025
Vappu/Valborg 1.5.2025

Helatorstai/Kristi himmelsfärdsdag 29.5.2025

Pääsytestit / Inträdestest

Katso täältä/tryck här http://kaumo.fi/ilmoittautuminen/

Lisätietoa opetuksesta
Hyvä tietää -sivulla

Lukukausimaksut / Terminsavgifter 2024-2025

Sisaralennus myönnetään seuraavasti: 5% kahden lapsen, 10% kolmen tai useamman lapsen yhteenlasketusta lukukausimaksusta. Alennus ei koske lisämaksuja. Alennusta ei myönnetä yleisen osaston oppilaille.

Opetushallituksen ohjeistusten mukaisesti opetusta voidaan antaa osaksi, tai tarvittaessa kokonaan, lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla, kuten etäopetuksena.

Syskonrabatt beviljas enligt följande: 5% för två barns ihopräknade terminsavgifter, 10% för tre eller flera barns ihopräknade terminsavgifter. Rabatten gäller ej tilläggsavgifter. Rabatt beviljas ej heller för elever på allmän avdelning.

Enligt utbildningsstyrelsens direktiv kan undervisningen ges delvis, eller vid behov helt och hållet, på ett sätt som ersätter närundervisningen. Ett ersättande sätt kan till exempel vara distansundervisning.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen lukukausimaksut
Kantelemuskari – 160 €
Nokkahuilu- ja Ukulelemuskari – 160 €
Muut musiikkileikkiryhmät – 150 €
Musiikin perus- ja syventävien opintojen lukukausimaksut / Terminsavgifter för grundstudier och fördjupade studier
Pääaine/Huvudämne – 355 € Sis. opetussuunnitelmaan kuuluvat ryhmäopinnot. Innehåller gruppstudier enligt läroplanen.
Sivuaine/Biämne – 245 €
Musiikin yleisten opintojen lukukausimaksut / Terminsavgifter för allmänna avdelningen
Pääaine/Huvudämne – 470 € sis. yhteismusisoinnin sekä valinnaiset musiikin hahmotusaineet. Innehåller sammusicering samt valbara ämnen i gestaltning av musik.
Yhteismusisointi pääaineena/Sammusicering som huvudämne – 140 €
Lyömäsoitinkurssi vanhemmille/Undervisning i slaginstrument för föräldrar – 170 €
Harmonikkaryhmä vanhemmille/Undervisning i dragspel för föräldrar – 170 €
Aikuisoppijalinja/Linjen för vuxenstuderande (Yksilöopetus/Individuell undervisning)
30 min x 5 op.kertaa/gånger – 305 €
30 min x 8 op.kertaa/gånger – 470 €
30 min. x 12 op.kertaa/gånger – 690 €
Iltapäiväopetus/Eftermiddagsundervisning
Pop/jazz -sånggrupp (elev utan huvudämne)  – 160 €
Pop/jazz -sånggrupp (elev med huvudämne)  – 90 €
MuVis, musiikki-ja kuvataideopetus – 185 €
Musiikkiteatterikerho – 195 € 
Musari – 135 € (maksuton musiikkiopiston oppilaalle, jolla pääaine)
Muut maksut / Övriga avgifter
Sisäänkirjoittautumismaksu/Inskrivningsavgift – 15 €
Ulkopaikkakuntalainen, pääaine/Icke ortsbo, huvudämne – 60 € 
Ulkopaikkakuntalainen, ryhmät/Icke ortsbo, grupper – 10 €
Soitinvuokra/Instrumenthyra – 85 €
Solistisen aineen tutkintomaksu, ulkopuolinen oppilas/Examensavgift i solistiskt ämne, utomstående elev- 200 €
Musiikin hahmottamisaineet, ulkopuolinen oppilas tai ilman pääainetta/Gestaltning av musik, utomstående elev eller elev utan huvudämne – 135  €