Musiikin hahmotusaineet:

Musiikin hahmotusaineet ”MuHa” (Teoria)

 kategoriassa Musiikin hahmotusaineet

RYHMÄOPETUS / GRUPPUNDERVISNING 2019-2020

MUSARI

Musari on teorian alkeisryhmä vasta-alkajille ja nuorille oppilaille. Ryhmässä opetellaan musiikin hahmottamisaineita tekemisen kautta, eli soitetaan, lauletaan ja liikutaan yhdessä. Musarin kautta on mahdollista saada suoritetuksi musiikin hahmottamisaineita. Aloitus viikko 34. Opettaja on Heini Mansikkakorpi.

Musari 1 ma 15.15-16.00 Kauniaisten uimahalli

Musari 1 ke 15.15-16.00 Kauniaisten uimahalli

MUSIIKIN HAHMOTUSAINEET 

Aloitus viikko 34.

Perusopinnot

MuHa 1  ma 16.00-16.45 Kauniaisten uimahalli, opettaja Heini Mansikkakorpi
MuHa 1 ti 16.15-17.00 Uusi Paviljonki, ylin kerros, opettaja Kai Pihlström

MuHa 2 (iPad) ti 16.15-17.00 Hagelstamska skolan, musiikkiluokka, opettaja Paula Suhonen * Huom, uusi opetuspaikka

MuHa 2 to 16.30-17.15 Villa Breda, Kaipainen-sali, opettaja Kai Pihlström
MuHa 3 (iPad) ti 17.00-18.00 Hagelstamska skolan, musiikkiluokka, opettaja Paula Suhonen * Huom, uusi opetuspaikka

MuHa 3 to 17.15-18.15 Villa Breda, Kaipainen-sali, opettaja Kai Pihlström

Laulupaja (MuHa 3) ma 16.45-17.30 Vallmogård, opettaja Raisa Rangell **

Yleinen musiikkitieto (YMT) ti 17.00-18.00 Uusi Paviljonki, ylin kerros, Kai Pihlström

YMT pop/jazz tiedustelut Kai Pihlström

*MuHa (iPad): Opetuksen sisältö on sama kuin Musiikin hahmottamisaineissa yllä, mutta opetuksessa käytetään iPadia.

**Laulupaja: Voit suorittaa MuHa 3 laulamalla. Laulupajassa keskitytään yhdessä laulamiseen ja äänenmuodostukseen sekä käydää läpi teorian peruselementtejä laulamisen kautta.

Syventävät opinnot

Syventävät opinnot voit suorittaa joko suppeilla kursseilla tai koko lukuvuoden kestävillä kurseilla. Ilmoittautumiset Kai Pihlströmille.

GESTALTNING AV MUSIK (F.D. MUSIKENS GRUNDER) 

Undervisningen börjar vecka 34. Läraren är Pamela Sandström.

Grundstudier

GM 1 ons 15.00-15.45 Hagelstamska skolan, musiksalen
GM 2 ons 15.45-16.30 Hagelstamska skolan, musiksalen
GM 3 ons 17.00-18.00 Hagelstamska skolan, musiksalen
Allmän musikkunskap (AMK) ons 19.15-20.15 Hagelstamska skolan, musiksalen Obs NY TID

Fördjupade studier

Modulkurser, dvs korta kurser i teoriämnen under ett läsår. Kursens innehåll enligt överenskommelse mellan eleven och läraren.

ons 18.15-19.15 Hagelstamska skolan, musiksalen Obs NY TID

Musiikin perusteiden kurssien sisältö

Opinnot aloitetaan pääasääntöisesti 10- vuotiaana.
Opinnot kestävät 4 vuotta
Oppikirja 1- ja 2-kursseilla valittavissa opettajan mukaan. 3- ja 4-kursseilla käytetään ”Tohtori Toonika”-kirjaa.
1-kurssi: Suositusikä 10v

Teoria osuus:

– Nuottien aika-arvot koko-, puoli-, neljäsosa ja 8 osa nuotit
– Pisteellinen puoli- ja neljäsosanuotti
– Duurisävellajit C, F ja G-duurit
– Käsitteet: Etumerkintä, tahtilaji, peruskolmisointu

Kuuntelu- ja lausunta-osuus:
– duuri- ja mollikolmisointujen erottaminen toisistaan
– Rytmien lausuminen edellisillä nuottiarvoilla
– 6 kpl melodia- ja rytmisaneluja kansioon
– 10 kpl lauluja, joista valitaan yksi prima vistaan, jonka voi tehdä omalla soittellaan

2-kurssi: Suositusikä 11v

Teoria osuus:
– edellisen kurssin lisäksi: Kokeissa voi käyttää muistiinpanovihkoa!
– 16-nuotit ( tiri-tiri tai taka-taka )
– Duurisävellajit: D ja B-duurit
– Intervallit priimi- oktaavi
– Käsitteet: Rinnakkaismolli ja koho- sekä vajaatahti

Kuuntelu- ja lausuntaosuus:
– duuri- ja mollikolmisointujen erottaminen toisistaan
– Rytmien lausuminen edellisillä nuottiarvoilla
– 6 kpl melodia- ja rytmisaneluja kansioon
– 10 kpl lauluja, joista valitaan yksi prima vistaan, jonka voi tehdä omalla soittimellaan

3- ja 4-kurssi: Suositusikä 13-15v

Teoria osuus:

– edellisten kurssien pikakertaus
– portfoliotehtäviä oppikirjasta ja opettajan valinnan mukaan

Oppikirja: Tohtori Toonika:

1. Rytmi ja oikeinkirjoitus: Koko kirja

2. Melodia: sivut: Koko kirja

3. Harmonia: sivut: Koko Kirja