Musiikin hahmotusaineet:

Musiikin hahmotusaineet (Teoria)

 kategoriassa Musiikin hahmotusaineet

RYHMÄOPETUS / GRUPPUNDERVISNING 2020-2021

MUSARI

Musari on teorian alkeisryhmä vasta-alkajille ja nuorille oppilaille (synt. 2011-2013). Ryhmässä opetellaan musiikin hahmottamisaineita tekemisen kautta, eli soitetaan, lauletaan ja liikutaan yhdessä. Aloitus viikko 35. Opettaja on Tuija Niittynen.

Synt. 2011-2012 Musari ma 15:15-16:00 Kauniaisten uimahalli, opettaja Tuija Niittynen

Synt. 2012-2013 Musari ke 14.:5-15:00 Kauniaisten uimahalli, opettaja Tuija Niittynen

MUSIIKIN HAHMOTUSAINEET (”MuHa”)

Aloitus viikko 35.

Perusopinnot

MuHa 1  ti 16:00-16:45 Mäntymäen koulu, opettaja Paula Suhonen HUOM! PAIKKA MUUTTUNUT
MuHa 1 to 16:15-17:00 Hagelstamska skolan, musiikkiluokka, opettaja Lauri Norjanen

MuHa 2 ti 16:45-17:30 Mäntymäen koulu, opettaja Paula Suhonen HUOM! PAIKKA MUUTTUNUT

MuHa 2 to 17:00-17:45 Hagelstamska skolan, musiikkiluokka, opettaja Lauri Norjanen
MuHa 3 ti 17:30-18;30 Mäntymäen koulu, opettaja Paula Suhonen HUOM! PAIKKA MUUTTUNUT

MuHa 3 to 18;00-19:00 Hagelstamska skolan, musiikkiluokka, opettaja Lauri Norjanen

MuHa 3/Laulupaja ke 18:00-18:45 Vallmogård, opettaja Raisa Rangell *

Yleinen musiikkitieto (YMT) to 19:00-20:00 Hagelstamska skolan, musiikkiluokka, opettaja Lauri Norjanen

*Laulupaja: Voit suorittaa MuHa 3 laulamalla. Laulupajassa keskitytään yhdessä laulamiseen ja äänenmuodostukseen sekä käydää läpi teorian peruselementtejä laulamisen kautta.

Syventävät opinnot, suppeat kurssit

Moduulikursseilla, eli teoriaopintojen suppeilla kursseilla, opetus perustuu musiikin hahmotusiaineiden perusteisiiin, joita vahvistetaan I-kurssin perusteilla. Moduulikurssit soveltuvat oppilaille, jotka eivät hakeudu musiikin ammattiopintoihin.

Voit osallistua yhteen tai useampaan moduulin, tai tehdä kaikki moduulit 1-4.

Moduuli 1: Solfa I (27.8 – 22.10) to 18.00-19.00 Vallmogård, opettaja Kai Pihlström

Moduuli 2: Teoria I (29.10 – 17.12) to 18.00-19.00 Vallmogård, opettaja Kai Pihlström

Moduuli 3: Harmonia I (7.1 – 4.3) to 18.00-19.00 Vallmogård, opettaja Kai Pihlström

Moduuli 4: Populaarimusiikin historia (11.3 – 6.5) to 18.00-19.00 Vallmogård, opettaja Kai Pihlström

Syventävät opinnot, koko lukuvuoden kestävät kurssit

Sovitus/soinnutus: Kurssin lopputyönä tehdään oppilaan omasta ohjelmistosta tai yhdessä opettajan kanssa valitusta teoksesta sovitus/sointuanalyysi. Ajankohtatiedustelut opettaja Kai Pihlströmiltä.

Erityiskurssi 1: Mediapaja Kurssilla tehdään musiikkivideoita ja äänityksiä sekä opitaan käyttämään erilaisia sovelluksia. Oppilaalla tulee olla oma älypuhelin mukana oppitunneilla. Ajankohtatiedustelut opettaja Kai Pihlströmiltä.

Erityisikurssi 2: Notaatio Tiedustelut opettaja Kai Pihlströmiltä.

Solfa I laaja kurssi tiedustelut Tiedustelut opettaja Kai Pihlströmiltä.

Teoria I laaja kurssi Tiedustelut opettaja Kai Pihlströmiltä.

Harmonia I laaja kurssi Tiedustelut opettaja Kai Pihlströmiltä.

Sävellys-kurssi Tiedustelut opettaja Kai Pihlströmiltä.

GESTALTNING AV MUSIK (”GeMu”)

Undervisningen börjar vecka 35. Lärare är Pamela Sandström.

Grundstudier

GeMu 1 ons 15.00-15.45 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Pamela Sandström
GeMu 2 ons 15.45-16.30 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Pamela Sandström
GeMu 3 ons 17.00-18.00 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Pamela Sandström
Allmän musikkunskap (AMK) ons 19.15-20.15 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Pamela Sandström

Fördjupade studier

Modulkurser, dvs korta kurser i teoriämnen under ett läsår. Modulkurserna lämpar sig för elever, som inte söker sig till yrkesstudier inom musik.

Modul 1: Solfa I (26.8 – 21.10) ons 18.15-19.15 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Pamela Sandström

Modul 2: Teori I (28.10 – 16.12) ons 18.15-19.15 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Pamela Sandström

Modul 3: Harmoni I (13.1 – 10.3) ons 18.15-19.15 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Pamela Sandström

Modul 4: Populärmusikens historia (17.3-5.5) ons 18.15-19.15 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Pamela Sandström