Musiikin perusteiden sisältökuvaukset

Perustaso 1 TEORIA: (Tunnista / muodosta) 1. Nuottinimet ja oktaavialat sekä korotus- ja alennusmerkit 2. Nuottien aika-arvot 3. Sävellajit (Duurit) 2 etumerkkiin 4. Intervallit (Priimi-Oktaavi) [...]

Musiikin hahmotusaineet ”MuHa” (Teoria)

RYHMÄOPETUS / GRUPPUNDERVISNING 2019-2020 MUSARI Musari on teorian alkeisryhmä vasta-alkajille ja nuorille oppilaille. Ryhmässä opetellaan musiikin hahmottamisaineita tekemisen kautta, eli [...]