VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

Varhaisiän musiikkikasvatus on pääasiallisesti alle kouluikäisille lapsille tarkoitettua ryhmäopetusta, jossa tutustutaan musiikin alkeisiin laulamisen, soittamisen, liikkumisen, kuuntelun ja taideintegraation kautta.

Lisäksi varhaisiän musiikkikasvatukseen kuuluvat musiikkivalmennus ja soitinkaruselli.

Musiikkivalmennusta annetaan pienryhmissä kanteleella tai nokkahuilulla.

Soitinkaruselli on tarkoitettu alle 10-vuotaille ”jatkomuskariksi”. Soitinkarusellissa opitaan musiikin hahmottamista toiminnallisuuden kautta leikkimällä ja laulamalla sekä tutustutaan soittimiin.

Oppilaat otetaan sisään ilmoittautumisjärjestyksessä ilman pääsytestejä.

MUSIIKIN PERUSOPINNOT

Musiikin perusopinnot ovat tarkoitettu musiikista kiinnostuneille pääsääntöisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. Opetus tapahtuu soittotunneilla, yhteissoittotunneilla sekä oppilaiden yhteisillä musiikin hahmotusaineiden tunneilla. Opetus on tavoitteellista ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista.

Opetusta annetaan seuraavissa aineissa: alttoviulu, harmonikka, kitara, klarinetti, kontrabasso, käyrätorvi, laulu (sekä klassinen että pop/jazzlaulu), lyömäsoittimet, musiikkiteknologia, nokkahuilu, oboe, pasuuna, piano, saksofoni, sello, trumpetti, tuuba, vapaa säestys ja viulu. Opetusta voidaan antaa myös muissa aineissa.

Aloitusikä

Laulu: Klassisessa laulussa ja pop/jazz-laulussa ikäraja on 13 vuotta.

Puhaltimet: huilussa, klarinetissa, trumpetissa, kornetissa ja tenori- sekä baritonitorvessa hyvä aloitusikä on 7-vuotiaasta ylöspäin. Oboe ja käyrätorvi hyvä aloitusikä on 9-vuotiaasta ylöspäin. Pasuunansoiton voi aloittaa jo alle kouluikäinen.

Muut soittimet soveltuvat hyvin jo alle kouluikäisille.

Oppilaat valitaan pääsytestin perusteella. Keväällä 2020 oppilaat valitaan poikkeuksellisesti ilmoittautumisjärjestyksessä.

MUSIIKIN YLEISET OPINNOT

Musiikin yleiset opinnot ovat tarkoitettu kaikille musiikista kiinnostuneille harrastajille jotka haluavat osallistua tavoitteelliseen opetukseen musiikin yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelemaan pääsee ilman pääsytestejä oppilaspaikkojen vapautuessa. Musiikin yleisissä opinnoissa oppilas osallistuu myös yhteissoitto-opetukseen. Oppilas voi halutessaan suorittaa myös musiikin opintojen tasosuorituksia tai osallistua musiikin hahmotusaineiden opetukseen.

Lisätietoa opetuksesta