MUSIKFOSTRAN FÖR SMÅBARN

EFTERMIDDAGSUNDERVISNING

Musikfostran för småbarn, musiklek, handlar främst om gruppundervisning, där man får bekanta sig med musikens grunder genom sång, spel, rörelse, lyssnande och integrering med bildkonst.

Till musikfostran för småbarn hör också förberedande musikundervisning och musikkarusell.

Förberedande musikundervisning ges i smågrupper med hjälp av kantele eller blockflöjt.

Musikkarusellen är en “fortsättning på musiklekis” och den ordnas för barn under tio år. I musikkarusellen lär eleverna sig musikgestaltning via lek och sång, och de får bekanta sig med olika instrument.

Antagningen sker i anmälningsordning, utan inträdesprov.

Under läsåret 2023-2024 ordnas musiklek enbart på finska.

Grupperna och tidtabellen hittar du via länken Musiklek nedan.

OBS! Nästa läsårs tidtabell publiceras och anmälan till grupperna sker i regel inom maj månad.

Jämsides med den traditionella musikundervisningen har musikinstitutet ett mångsidigt utbud av eftermiddagsaktiviteter.

Eftermiddagsundervisningen, dvs eftermiddagsklubbar, är avsedd för lågstadieelever, som vill utöva musik på mångsidiga sätt, genom såväl sång och spel, som genom att kombinera musiken med andra konstarter såsom bildkonst eller drama. Undervisningsutbudet varierar per läsår.

Undervisningen ordnas antingen i skolorna eller i musikinstitutets övriga utrymmen.

Till eftermiddagsklubbarna antas eleverna i anmälningsordning.

Utbudet för innevarande år hittar du via länken Eftermiddagsklubbar nedan.

GRUNDSTUDIERNA INOM MUSIKUNDERVISNINGEN

Grundstudierna inom musikundervisningen är i huvudsak avsedda för skolelever och unga som är intresserade av musik. Undervisningen sker på musiklektioner, samspelslektioner och gemensamma lektioner för musikgestaltning. Undervisningen är målinriktad och följer den grundläggande konstundervisningens läroplan.

Undervisning ges i följande ämnen: altviolin, dragspel, gitarr, klarinett, kontrabas, valthorn, sång (såväl klassisk som pop-/jazzsång), slaginstrument, musikteknologi, blockflöjt, oboe, trombon, piano, saxofon, trumpet, fritt ackompanjemang och violin. Undervisning kan även ges i andra ämnen. https://kulturakademin.se/vad-ar-jazzsang/

Startålder

  • Sång: Åldersgränsen för klassisk sång och pop-/jazzsång är 13 år.
  • Blåsinstrument: En lämplig startålder för flöjt, klarinett, trumpet, kornett samt tenor- och barytonhorn är 7 år. För oboe och valthorn är en bra startålder från 9 år uppåt.
  • Trombonspelandet kan påbörjas redan före skolåldern.
  • Andra instrument går bra att spela redan före skolåldern.

ALLMÄNNA STUDIER INOM MUSIKUNDERVISNINGEN

De allmänna studierna inom musiken är avsedda för alla utövare av musik som vill delta i målinriktad undervisning i enlighet med läroplanen för den allmänna lärokursen inom musik. Antagningen sker utan inträdesprov, i takt med att elevplatser lediggörs. I samband med de allmänna studierna deltar eleven också i undervisningen i samspel. Eleven har även möjlighet att avlägga nivåprov för musikstudier eller ta del av undervisningen i musikgestaltningens ämnen.

Kontakta kansliet ifall du vill fråga om lediga platser.

Mer information