Administration

Administrationens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@kaumo.fi

 • Wilen Ylva
  Wilen Ylva 09 5404 440

  toimistosihteeri/byråsekreterare

 • Hellström Kirsi
  Hellström Kirsi 09-5404 4445

  talouspäällikkö/ekonomichef

 • Roberg Satu
  Roberg Satu 09 54044 415 / 040 506 4923

  rehtori/rektor

Kontaktuppgifter

Grankulla Musikinstitut
Vallmogränden 3
00270 Grankulla

Kansli
Må – fre kl. 10-16
Ti kl. 10-12.15 & 13.45 – 16.00
tfn +3589 5404 440
email kanslia@kaumo.fi

Lärare

Lärarnas e-postadresser har formen fornamn.efternamn@kaumo.fi

 • Aitoaho Eva
  Aitoaho Eva 050 463 2525

  pop/jazz-laulu/pop/jazz-sång, sånggrupper

 • Borg Albinus
  Borg Albinus 040 568 2952

  trumpetti, kornetti/trumpet,kornett

 • Ceker Tina
  Ceker Tina 040 501 7636

  oboe

 • Fodor András
  Fodor András 040 707 6063

  klarinetti / klarinett

 • Hairo-Lax Ulla
  Hairo-Lax Ulla 040 526 8912

  Muvis

 • Harju Oona
  Harju Oona

  045 112 4092

  Piano, vapaa säestys

 • Hongell Andrei
  Hongell Andrei 040 058 7085

  sello/cello

 • Hytönen Ilmari
  Hytönen Ilmari 050 367 9838

  kitara/gitarr

 • Kyyhkynen Natalia
  Kyyhkynen Natalia 040 580 7730

  piano

 • Lerche Pauliina
  Lerche Pauliina 040 736 3529

  harmonikka, kantele

 • Manninen Heljä-Maari
  Manninen Heljä-Maari 040 556 5195

  viulu, alttoviulu/violin, altviolin

 • Manninen Kirsi
  Manninen Kirsi 040 824 2873

  viulu/violin

 • Matero Tuomo
  Matero Tuomo 040 048 6729

  kontrabasso/kontrabas

 • Meriläinen Noora
  Meriläinen Noora 044 294 2635

  piano

 • Metsberg Jari
  Metsberg Jari 040 525 6934

  kitara/gitarr

 • Mickelson Stella
  Mickelson Stella 040 561 0832

  piano

 • Niittynen Tuija
  Niittynen Tuija 045 141 1222

  MUSIIKKILEIKKI, MUSARI, MUSIIKIN HAHMOTUSAINEET 1

 • Nikamaa Hanna
  Nikamaa Hanna 040 762 2459

  käyrätorvi/valthorn

 • Norjanen Hilkka
  Norjanen Hilkka 050 331 3459

  viulu/violin

 • Norjanen Lauri
  Norjanen Lauri 044 018 2999

  Musiikin hahmotusaineet / Gestaltning av musik

 • Nyman Matleena
  Nyman Matleena 050 543 1417

  piano

 • Nyman Pekka
  Nyman Pekka 041 443 4886

  lyömäsoittimet/slagverk

 • Pannula Perttu
  Pannula Perttu 040 845 4605

  Saksofoni/Saxofon

 • Pihlström Kai
  Pihlström Kai 040 070 7897

  kitara, musiikin hahmotusaineet/gitarr, gestaltning av musik

 • Rangell Raisa
  Rangell Raisa 050 368 3761

  laulu, kuorot/sång, körer

 • Rögnvaldsson Sigurdur
  Rögnvaldsson Sigurdur 041 706 4393

  Sähkökitara, sähköbasso/Elgitarr, elbas

 • Saikkonen Eveliina
  Saikkonen Eveliina 050 370 0407

  Piano, vapaa säestys/Piano, fritt ackompanjemang

 • Salokoski Lauri
  Salokoski Lauri 050 402 5978

  Sähköbasso/Elbas

 • Sandström Pamela
  Sandström Pamela 041 435 8470

  Gestaltning av musik

 • Sottinen Tuija
  Sottinen Tuija 050 357 6915

  pasuuna/dragbasun

 • Suhonen Paula
  Suhonen Paula 040 828 5611

  huilu, musiikin hahmotusaineet/flöjt, gestaltning av musik

   

 • Suonio Lauri
  Suonio Lauri 040 571 3455

  sello/cello

 • Tarhio Seppo
  Tarhio Seppo 050 538 9630

  piano

 • Tuppurainen Timo
  Tuppurainen Timo 044 508 9626

  sähköbasso/elbas

Musikinstitutets förvaltning

Grankulla Musikinstitut upprätthålls av Kauniaisten musiikkiopiston kannatusyhdistys – Understödsföreningen för Grankulla musikinstitut r.f., vars styrelse fungerar som institutets direktion. Det tvåspråkiga musikinstitutets administrativa språk är finska.

Till föreningens egentlig medlem antas varje person, som befrämjar föreningens syften och som via en skriftlig anmälan till styrelsen uttrycker sin vilja att bli medlem i föreningen, och som föreningens styrelse godkänner som medlem => medlemsblankett.
Understödsföreningens medlemsavgift är 30 €/ person/ år, eller ständig medlemsavgift 120€.

 STYRELSEN 2020

Understödsföreningens styrelse fungerar som musikinstitutets direktion.

Petri Lönnblad, ordförande
Tarja Sjöholm, vice ordförande

Pernelle de Klauman, medlem
Kari Heikkinen, medlem
Norma Holmberg, medlem
Satu Mollgren, stadsrepresentant
Nina Colliander-Nyman, stadens ställföreträdare
Jenny Langenskiöld, alternativ (Kari Heikkisen hvj)
Ulla Tikkanen, alternativ (Norma Holmbergin hvj)
Anne Waselius, alternativ (Pernelle de Klaumanin hvj)
Ulla Hairo-Lax, lärarrepresentant
Eva Aitoaho, biträdande lärarrepresentant
Satu Roberg, sekreterare och föredragande

Gå med som medlem

Vill du bli medlem i supportföreningen? Fyll i formuläret nedan och engagera dig!

Årligt medlemskap: 30 €
Permanent medlemskap: 120 €

Betala medlemsavgiften till kontot
800014-474830