Stråkorkestrar och ensemblen:

STRÅKORKESTRAR och ENSEMBLEN

 kategoriassa Stråkorkestrar och ensemblen

Enligt rekommendationerna flyttar vi orkesterperioden till efter sportlovet. Vi informerar i januari-februari månadsskiftet, när vi vet hur epidemin utvecklats och vilka myndighetsrekommendationerna är.