Gestaltning av musik:

Gestaltning av musik

 kategoriassa Gestaltning av musik

GESTALTNING AV MUSIK 2023-2024

Du kan anmäla dig till kurserna nedan till kansliet. Ifall du inte vet till vilken grupp eleven ska anmäla sig, kan du vända dig till ditt barns instrument-/sånglärare.

Vi rekommenderar att börja med gestaltning av musik i 9-10 års åldern. Vi rekommenderar också att göra dem i ett kör, så att all gestaltning av musik både i grundstudier och i fördjupade studier är avklarade innan andra stadiet, tex gymnasiet, inleds.

Undervisningen börjar vecka 34.

Grundstudier

Vi rekommenderar att göra dessa kurser i ordningsföljd.

GeMu 1 ons kl 16:00-16:45 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Jannike Sandström
GeMu 2 ons kl 16:45-17:30 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Jannike Sandström
GeMu 3 ons kl 17:30-18:30 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Jannike Sandström
Allmän musikkunskap (AMK) ons kl 18:30-19:30 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Jannike Sandström

Fördjupade studier

Modulkurser, dvs korta kurser i teoriämnen under ett läsår. Modulkurserna lämpar sig för elever, som inte söker sig till yrkesstudier inom musik. En modulkurs är åtta lektioner lång. Modulkurserna 1-3 rekommenderas att avlägga i denna ordning.  

Modul 1: Solfa I (23.8 – 11.10.2023 ons kl 19:30-20:30 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Jannike Sandström

Modul 2: Teori I (25.10 – 20.12.2023) ons kl 19:30-20:30 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Jannike Sandström

Modul 3: Arrangering I (10.1.2024 – 6.3.2024) ons kl 19:30-20:30 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Jannike Sandström

Modul 4: Populärmusikens historia (13.3.2024 – 8.5.2024) ons kl 19:30-20:30 Hagelstamska skolan, musiksalen, lärare Jannike Sandström