Gestaltning av musik:

Gestaltning av musik

 kategoriassa Gestaltning av musik

GESTALTNING AV MUSIK 2024-2025

Du kan anmäla dig till kurserna nedan till kansliet. Ifall du inte vet till vilken grupp eleven ska anmäla sig, kan du vända dig till ditt barns instrument-/sånglärare.

Vi rekommenderar att börja med gestaltning av musik i 9-10 års åldern. Vi rekommenderar också att göra dem i ett kör, så att all gestaltning av musik både i grundstudier och i fördjupade studier är avklarade innan andra stadiet, tex gymnasiet, inleds.

Undervisningen börjar vecka 34.

Grundstudier

Vi rekommenderar att göra dessa kurser i ordningsföljd.

GeMu 1 ons kl 16:00-16:45 Hagelstamska skolans musiksal, lärare Jannike Sandström
GeMu 2 ons kl 16:45-17:30 Hagelstamska skolans musiksal, lärare Jannike Sandström
GeMu 3 ons kl 17:30-18:30 Hagelstamska skolans musiksal, lärare Jannike Sandström
Allmän musikkunskap (AMK) ons kl 18:30-19:30 Hagelstamska skolans musiksal, lärare Jannike Sandström

Fördjupade studier

Modulkurserna lämpar sig för elever, som inte söker sig till yrkesstudier inom musik. Modulkurserna är korta kurser i teoriämnen under ett läsår. Du jobbar självständigt under lärarens ledning samt deltar i lektionerna. En modulkurs är åtta lektioner lång.

Du kan fritt välja enligt eget intresse tre av kurserna nedan. Kurserna behöver inte göras i denna ordning.

Modul 1: Solfa I (21.8 – 9.10.2024) ons kl 19:30-20:30 Hagelstamska skolans musiksal, lärare Jannike Sandström

Modul 2: Teori I (23.10 – 11.12.2024) ons kl 19:30-20:30 Hagelstamska skolans musiksal, lärare Jannike Sandström

Modul 3: Arrangering I (8.1.2025 – 5.3.2025) ons kl 19:30-20:30 Hagelstamska skolans musiksal, lärare Jannike Sandström

Modul 4: Populärmusikens historia (12.3.2025 – 30.4.2025) ons kl 19:30-20:30 Hagelstamska skolans musiksal, lärare Jannike Sandström