Gestaltning av musik

GESTALTNING AV MUSIK 2024-2025 Du kan anmäla dig till kurserna nedan till kansliet. Ifall du inte vet till vilken grupp eleven ska anmäla sig, kan du vända dig till ditt barns [...]

BLÅSINSTRUMENT

GRUPPERNA 2022-2023 I studierna ingår förutom undervisning i ditt huvudinstrument även samspel (beroende på ditt huvudinstrument). Din lärare vägleder dig till rätt grupp. Huiluyhtye Huilaus  [...]

Körer

KÖRER Luciakören över på höstterminen. Kören övar från och med oktober. Övningsplatser och noggrannare tidtabell meddelas körmedlemmarna. Luciakörens verksamhet kulminerar i Luciadagens konsert [...]

STRÅKORKESTRAR och ENSEMBLEN

GRUPPERNA 2022-2023 I studierna ingår förutom undervisning i ditt huvudinstrument även samspel (beroende på ditt huvudinstrument). Din lärare vägleder dig till rätt grupp. MILLIJOUHET  [...]