Kauniaisten musiikkiopisto
Kauniaisten musiikkiopisto
Valmukuja 3, 02700 Kauniainen
Kanslia klo 10-16
puh. +358-(0)9-5404 440, fax +358-(0)9-5404 4444
kanslia@kaumo.fi, etunimi.sukunimi@kaumo.fi

Etusivu Tapahtumat Opetus Henkilökunta Hallinto Arkisto

Folkmusikkurs med spelmannen Mauno Järvelä från Kaustby

6.-8.10.2006

Titta på bilderna

För instrumentalister med: violin, altviolin, cello, kontrabas,
dragspel, harpa, klarinett, pianister på harmonium, flöjt och gitarr

Kursen riktar sig till unga musiker med betoning på stråkinstrumentalister (också nybörjare). Målgruppen är eleverna vid Musikinstitutet Kungsvägen, Brages musikskola och Grankulla musikinstitut.

Projektet kulminerar i den stora finlandssvenska festivalen Martinaden lö 11.11 i Sellosalen, då alla de barn och unga som deltagit i Näppäriläger på olika orter i SvenskFinland håller en gemensam konsert på eftermiddagen med Mauno Järvelä. Det blir fråga om ett hundratal uppträdande på Sellosalens scen – spännande !!!!!

I kursen på Finns deltar även stråklärarna från de tre musikinstituten ovan. För lärarna är detta en möjlighet att få uppleva den metod Mauno Järvelä och hans assistenter använder i sin undervisning, som går under namnet Näppäri. (se närmare andra sidan).

Fredag 6.10. (Finns folkhögskola)
17:00-20:00 (gemensam övning)                                                 
20.00-21.00 Kort samvaro för kursdeltagarna (frivilligt)                 

Lördag 7.10. (Finns folkhögskola)
09:30-12:30 (övning i mindre grupper)                                              
12:30-13:30 lunch
13:30-14:45 (alla)
14:45-15:00 kaffe
15:00-17:00 (de minsta kan ta ledigt)

Söndag 8.10. (Lagstads skola)
10:00-13:00 (övning och generalrepetition)
13:00-14:00 lunch                                      
14:00-15:00 KONSERT 

På fredagen går kursdeltagarna gemensamt igenom hela kursens program. På lördagen arbetar man i små grupper, men dagen avslutas med ett stort samspel. Söndagsprogrammet, som går av stapeln i Lagstads nya högstadium i Esbo centrum innefattar ett kort övningspass i mindre grupper och en generalrepetition för konserten där alla deltar. Repertoar: finlandssvensk, skandinavisk och finsk folkmusik.

Priset för kursen är 25€ (lunch och kaffe ingår). Denna gång övernattar vi inte.
Anmälan senast 22.9. Grankulla musikinstitut tfn 5404 440, e-post kanslia@kaumo.fi

Vi deltar i en helhet som heter Martinaden.

NÄPPÄRI

kort beskrivning av Mauno Järvelä

fotograf: Sakari Hildén

I början av 1980-talet startades vid Medborgarinstitutet i Kaustby en musikundervisning för barn och unga med en annan utgångspunkt än vid andra musikinstitut. Bl.a. fick alla intresserade komma med utan provspelning och man hade ingen nivågruppering under de gemensamma övningarna. Övningarna tillsammans uppnådde snart en sådan nivå att vi kunde uppträda inför publik.

Gruppen började kalla sig Näppäripelimannit (Näppäri-spelmännen).
Intresset för Näppäri har vuxit stadigt, varje år ordnar 6-10 musikinstitut näppärikurser. Vi har också undervisat i Sverige, Norge, USA och i Sydafrika. Ledare för kurserna är musiker Mauno Järvelä. Den övriga lärarkåren består av unga musikstuderande, som fått sin grundutbildning hos Näppärispelmännen.

Sommarkurserna i Kaustby (i fjol för 22 gången) samlar över 100 unga och barn. Stommen är Kaustby och grannkommunernas egna näppäriensemble, ca 60 barn, de övriga kommer främst via djungeltrumma från hela Finland, under de senaste åren också från de övriga nordiska länderna. Det skandinaviska samarbetet går också framåt, Finland, Sverige och Norge står årligen i tur. Danmark ansluter sig nästa år.  De små spelmännen som spelar och sjunger näppärimusik kan numera räknas i tusental.

Kursens innehåll och genomförande
Som näppäriinstrument gäller alla stråkinstrument, flöjter, klarinetter, piano (kompavdelningen: harmonium), gitarrer och harmonika (melodi, komp). Harpister, oboister och fagottister deltar också, och arrangemangen utvecklas under kursen så att alla får delta i spelet.

Programmet innefattar ny och gammal spelmansmusik. Vi strävar till att alla kan vara med i så många stycken som möjligt. Därför arrangerar och anpassa vi programmet så att det finns både lätta och svårare partier.
Kurserna hålls under veckoslut. De intensiva undervisnings- och övningspassen kulminerar i en konsert på söndagseftermiddagen.