Ajankohtaista:

Vårterminens corona-arrangemang

 kategoriassa Ajankohtaista

Vårterminen inleds huvudsakligen som normal närundervisning fredagen 7.1. Gruppundervisningen, så som gestaltning av musik samt musiklekgrupperna, börjar veckan som inleds 17.1., ifall läraren inte har meddelat annat.

Så som tidigare följer vi Utbildningsstyrelsens samt andra myndigheters direktiv gällande ordnandet av undervisningen och arrangemangen kring hälsosäkerheten. Vi följer med situationen och uppdaterar våra direktiv enligt behov. Det är bra att komma ihåg att vi kan vara tvugna att ordna undervisningen som distansundervisning på väldigt kort varsel.

INDIVIDUELL UNDERVISNING

– Närundervisningen gäller utan undantag alla under 18-åringar. Spellektionerna fortsätter normalt.

– Äldre elever, dvs år 2003 födda och äldre kan komma överens med läraren om distansundervisning eller närundervisning. Vid överenskommelse om distansundervisning ska detta också meddelas till kansliet, på adressen kanslia@kaumo.fi

GRUPPUNDERVISNING

– Gestaltning av musik, dvs GEMU-undervisningsgrupperna samt musarigrupperna fortsätter som normal närundervisning.

– Gällande orkestrar meddelar läraren separat hur januari-övningarna genomförs. Genomförandet påverkas av gruppens storlek, undervisningsplatsen samt repertoarens bredd och tidpunkten för konserten.

– Musiklekgrupperna fortsätter som närundervisning

– Gruppundervisning för vuxna ordnas som distansundervisning. Den egna läraren informerar separat om detta.

KONSERTER OCH ÖVRIGA EVENEMANG

– Alla konserter och evenemang i januari ordnas utan föräldrar eller annan publik.

– Kunskapsnivåerna, dvs examen ordnas huvudsakligen som närundervisning, men utan publik. Vissa delar av examen kan också ordnas på annat vis.

SÄKERHETSÅTGÄRDERNA ÄR SAMMA SOM TIDIGARE

– Stark rekommendation för alla 12-åriga och äldre elever att använda munskydd både under lektionen och för de som vistas i musikinstitutets utrymmen.

– Varje lektion inleds med handtvätt. Det är också bra att tvätta händerna efter lektionen.

– Vi fäster speciell uppmärksamhet vid renlighet av instrumentens ytor, undervisningsutrymmen och vistelseutrymmen.

– Man får inte komma till musikinstitutet om man blivit utsatt för corona eller har minsta symptom på flunsa. Då kan den individuella undervisningen ordnas som distansundervisning. Kom överens om detta med din lärare och meddela kansliet.

– Ifall nån annan familjemedlem har corona eller är i karantän ska eleven inte komma till musikinstitutet. Då kan den individuella undervisningen ordnas som distansundervisning. Kom överens om detta med din lärare och meddela kansliet.

– Vi informerar separat om bruket av coronapass, när det blir aktuellt för evenemang där bruk av passet förutsätts.

– Föräldrar kan tillsvidare hämta sina barn till lektionerna och vid behov vänta på dem i institutets väntutrymmen. Det lönar sig att förbereda sig på att vi kanske återgår till direktiven för ett år sedan, dvs att föräldrar inte kan vistas i musikinstitutets utrymmen. Vi meddelar separat om detta.

DU KOMMER VÄL IHÅG

– Om du av hälsoskäl eller av ideologiska skäl inte kan använda munskydd på lektionen eller i musikinstitutets utrymmen, var i god tid i kontakt med läraren, så finner vi en lösning.

– Tillsammans tar vi hand om allas hälsa, så att vi i fortsättningen kan ordna undervisningen som närundervisning. I den individuella undervisningen är det vid minsta flunsasymptom hos eleven möjligt att med låg tröskel be läraren om distansundervisning.