Till våra nya elever och deras vårdnadshavare

Antagningsbreven till de nya eleverna skickas i maj-juni till den epostadress vårdnadshavaren uppgett i ansökan. På våra hemsidor kan du bekanta dig med nästa läsårets gruppundervisningtider, [...]