Ajankohtaista:

Till våra nya elever och deras vårdnadshavare

 kategoriassa Ajankohtaista

Antagningsbreven till de nya eleverna skickas i maj-juni till den epostadress vårdnadshavaren uppgett i ansökan. På våra hemsidor kan du bekanta dig med nästa läsårets gruppundervisningtider, konsertdagar samt Bra att veta-avsnittet, med information om undervisningen. https://kaumo.fi/sv/info/hyva-tietaa/  

Lektionstiden kommer man överens om med läraren när höstterminen inleds. Inskriptionen hålls mån 15.8.kl 18 i Nya Paviljongen, där du träffar din lärare och kommer överens om lektionstiden.

Kom ihåg att bekräfta din plats enligt direktiven i eposten.