Ajankohtaista:

Muutokset opetuksessa / Ändring i undervisningen

 kategoriassa Ajankohtaista

Koko musiikkiopiston toiminta toimintatiloissamme keskeytyy 17.3. alkaen toistaiseksi, hallituksen antamien tietojen mukaisesti. Ilmoitamme teille heti, kun opetus tiloissamme voi jälleen alkaa normaalisti.

– Kaikki musiikkileikkikouluopetus (”muskari”), orkesteri, kamarimusiikki, kuoro ja pienryhmäopetus keskeytyy. Näitä opetuksia ei järjestetä etänä. Konsertit on toistaiseksi myös peruttu.

– Soiton yksilöopetus ja musiikin hahmotus aineet järjestään etäopintoina ja kotitehtävinä. Etäopetus mahdollistaa soittoharrastuksen jatkumisen vallitsevan poikkeustilanteen aikana. Opetus järjestetään pääsääntöisesti lukujärjestyksen mukaisesti.

Huoltajien tulisi varmistaa, että oppilaan puhelinnumero on ajan tasalla opettajalla tiedossa. Opettajat itse laittavat vielä oppilailleen tiedon mitä kautta ottavat etäyhteyttä tai miten jakavat kotitehtävät.

*****

Musikinstitutets verksamhet i våra utrymmen tar paus från och med 17.3., enligt information från regeringen. Vi meddelar er genast, när undervisningen i våra utrymmen kan återupptas.

– alla musiklekundervisning, orkestrar, kammarmusikgrupper, körer och smågrupper tar paus. Dessa ordnas inte på distans. Konserterna är också tills vidare inhiberade.

Den individuella undervisningen  i instrumentet och i gestaltning av musik ordnas som distansundervisning och hemuppgifter. Distansundervisningen möjliggör att spelandet kan fortsätta. Undervisningen ordnas i huvudsak enligt läsordningen.

Vårdnadshavarna bör försäkra sig om att läraren har elevens telefonnummer. Lärarna skickar ännu själv information om hur läraren kommer att ta kontakt eller hur hemuppgifterna distribueras.