Ajankohtaista:

Musiikkiopisto tuli kylään / Ett musikinstitut kom till byn

 kategoriassa Ajankohtaista

Kulttuurineuvos Clara Palmgren kirjoitti musiikkiopistomme 50-vuosikymmentaipaleesta Kaunisgrani -lehden historiasarjassa. On ollut hienoa, että olemme saaneet olla mukana musiikkikasvattamassa Kauniaisten lapsia ja nuoria ja siten samalla myös olemme olleet osa kaupungimme kehittymistä pienestä kylästä elinvoimaiseksi 10 000 asukkaan kaupungiksi. Lue Clara Palmgrenin kirjoitus tästä Kaumo KaunisGranissa .

*****

Kulturrådet Clara Palmgren skrev om musikinstitutets 50-åriga historia i Kaunsigrani-tidningen. Vi är glada över att ha fått vara med och musikfostra barn och unga i Grankulla och på detta sätt fått delta i utvecklingen av vår stad från en liten by till en livskraftig stad med 10 000 invånare. Läs Clara Palmgrens artikel här Kaumo KaunisGranissa