Ajankohtaista:

Pandemia-ajan opetusjärjestelyihin ei muutosta toistaiseksi.

 kategoriassa Ajankohtaista

Odotamme viranomaisilta ohjeistusta koronapassin käytöstä. Muilta osin toimimme samojen ohjeistusten mukaisesti kuten aiemminkin.

– lähiopetukseen ei voi osallistua, mikäli oppilaalla on vähäinenkään flunssaoire. Opetus voidaan tällöin järjestää etäopetuksena tai erillisinä tehtävinä.

– mikäli perheessä on joku muu kuin oppilas altistunut, lähiopetukseen ei tule osallistua. Opetus voidaan järjestää etäopetuksena tai erillisinä tehtävinä.

– oppitunnin aikana 5. ja 6. luokkalaiset ja sitä vanhemmat käyttävät suusuojaa, mutta suosittelemme tätä myös nuoremmille oppilaille. Pääsääntöisesti oppilaalla on mukanaan omat suojat, mutta tarvittaessa näitä saa myös opettajalta.

– kädet pestään saippualla soittotunnin alussa yhdessä opettajan kanssa.

– opetuksessa noudatetaan turvaväliä.

– aikuisten oleskelu odotustiloissa on mahdollista. Suosittelemme vahvasti suusuojan käyttöä.

– mikäli perhe on ollut matkoilla (kotimaa ja ulkomaat), suosittelemme etäopetusta viikon ajan.

Muistattehan, että aina on mahdollista epäselvissä terveystilanteissa sopia etäopetuksesta. Etäopetuksesta tulee huoltajan sopia etukäteen hyvissä ajoin opettajan kanssa ja ilmoittaa siitä myös kansliaan kanslia@kaumo.fi. Oppilas ei voi itse sopia etäopetuksesta.