Ajankohtaista:

Förändringar i konsertarrangemangen

 kategoriassa Ajankohtaista

De större höstens konserter, som planerats för musikinstitutets 50-års jubileum, har flyttats till slutet av våren eller ordnas som små konserter. Vi har av säkerhetsskäl begränsat antalet artister och publikmängd, enligt myndigheternas föreskrifter. Till konserter som ordnas i Vallmogård kan den uppträdande eleven ta med en person. I Grankulla kyrka och Nya Paviljongen är mängden lite större. Vi önskar att publiken använder skyddsmask.

Noggrannare instruktioner får du av din lärare. Hela konsertkalendern finns till påseende på http://kaumo.fi/events/

Vi uppdaterar eventuella ändringar i konsertkalendern, ifall myndigheternas föreskrifter ändras.

Varmt och tryggt välkomna till våra konserter!