Uncategorized:

Undervisningen fr.o.m. 19.4 – närundervisningen utvidgas till högstadie- och gymnasieåldern

 kategoriassa Uncategorized

Från och med måndagen 19.4 kan vi utvidga den individuella närundervisningen till att gälla elever i högstadieåldern och gymnasieåldern.

Individuell undervisning

– elever i gymnasieåldern och yngre kan övergå till närundervisning

– elever över gymnasieåldern fortsätter med distansundervisning

Gruppundervisning

All gruppundervisning sker som distansundervisning. Musiklekisundervisningen direktsänds (strimas).

Lågstadieelever har möjlighet att fortsätta med distansundervisning , och detta rekommenderas. Ifall ni önskar distansundervisning ska vårdnadshavaren komma överens om detta med läraren i förväg, samt meddela kansliet detta (kanslia@kaumo.fi). Eleven kan inte komma överens om distansundervisning.

Kom ihåg

– Eleven får inte delta i närundervisning, ifall hen har minsta lilla symptom på flunsa. Då sker undervisningen på distans.

– Ifall nån annan familjemedlem har blivit utsatt för corona ska eleven inte delta i närundervisning. Då sker undervisningen på distans.

– Under lektionen använder 5- och 6-klassister och älder munskydd, men vi rekommenderar munskydd även för de yngre eleverna. Eleven bör ha eget munskydd med sig, men vid behov fås munskydd av läraren.

– Händerna tvättas med tvål i början av lektionen tillsammans med läraren.

– Vi håller avstånd under lektionen.

Kom också ihåg

– Vuxna får inte vistas i väntrummen. Vårdnadshavaren kan följa eleven till dörren eller komma överens med läraren om andra specialarrangemang.

– Elevens vänner kan inte vara med på lektionen eller vänta i väntrummet. När pandemin är förbi är elevens vänner åter välkomna till våra utrymmen.

– Ifall familjen har varit på resa (inrikes och utrikes) den senaste veckan rekommenderar vi distansundervisning.