Ajankohtaista:

Undervisningen inleds

 kategoriassa Ajankohtaista

Den solistiska undervisningen inleds vecka 2, dvs den veckan som börjar 9.1.

Den finskspråkiga Gestaltning av musik börjar vecka 3, dvs den vecka som börjar 16.1.2023 . Den svenskspråkiga Gestaltning av musik börjar vecka 2, dvs ons 11.1.2023.

Musikleken och eftermiddagsklubbarna börjar vecka 4, dvs fr.o.m. 23.1.2023. Också Musari-grupperna börjar vecka 4, i stället för vecka 3 som tidigare meddelats.